У ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, оквиру пројекта „Унапређење видео-надзора’,’ који компанија НИС реализује у оквиру програма друштвене одговорности – „Заједници заједно“, уведен је нови систем за видео надзор са 16 камера и дигиталним видео снимачем. Видео надзор је уведен у циљу повећања безбедности ученика и наставника у објекту школе и пространом дворишту.

Овим радовима школа је, поред постојећих 16 камера, покривена са још 16 камера, тако да ће се надгледати и делови објекта који до сада нису били под надзором.

Постављањем видео надзора на критичним тачкама повећана је безбедност ученика и запослених док бораве у школи, као и безбедност објекта и посетилаца када нема наставе.

Као очекивани резултати, поред повећање безбедности, у школи се надају да ће увођењем видео надзора доћи и до смањења насиља међу ученицима, крађа, присуства непожељних особа, смањења малолетничке деликвенције, наркоманије, јер простор школског дворишта  ван наставе и викендом користе и становници овог дела насеља.