Влада Републике Србије је, уз супотпис председника Републике, донела УРЕДБУ о допуни Уредбе о мерама за време ванредног стања. 

У Уредби о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020.) је одређено да се ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, за време ванредног стања забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница):

лицима са навршених 65 година –изузев петком од 4 до 7 часова, ради куповине намирница, као и уторком, петком и недељом у периоду од 18 часова до 1 час наредног дана, у трајању од 30 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта;

Ради извођења кућних љубимаца, кретање је, изузетно, у време забране, дозвољено лицима која нису навршила 65 година, у периоду од 23 часа до 1 час наредног дана, као и суботом и недељом од 8 до 10 часова, у трајању од 20 минута, највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

У време када је излазак лица дозвољен, забрањује се да се више од два лица заједно крећу или задржавају на јавном месту на отвореном простору.

Кретање у време забране је дозвољено особама са развојним сметњама и аутизмом, искључиво у пратњи једне одрасле особе (једног родитеља или старатеља) највише до 200 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.