У уторак, 03.02.2015. представници удружења учесника омладинских радних акција посетили су Градску општину Звездара у којој их је примио Душан Игњатовић, председник Скупштине ГО Звездара.

Учесници омладинских радних акција Мија Митровић, председник Удружења учесника омладинских радних акција, др Слободан Ристановић и Стева Секулић, председник Огранка Удружења омладинских радних акција Звездара су, овом приликом, са Душаном Игњатовићем разговарали о радним акцијама које су у бившој СРФЈ организоване у току 50 година и на којима је учествовао велики број младих који су на тај начин учествовали у изградњи тадашње државе.

Представници учесника омладинских радних акција су представили и монографију др Слободана Ристановића „То су наших руку дела” коју су поклонили председнику Скупштине ГО Звездара Душану Игњатовићу „у знак захвалности и спомен за подршку радника, акцијаша, омладине и осталих активности на Звездари”.

Ова монографија, која има више од 1100 страница са преко 3000 фотографија, говори о радним акцијама у бившој СФРЈ у периоду од 1941. до 1990. године и представља историју радних акција која је испричана текстом, фотографијама, али и исечцима из омладинских новина и дневника учесника акција.