На основу информација које су доставили директори школа, у први разред основне школе за школску 2019/2020. годину, уписано је 1506 ученика, распоређених у 58 одељења.

Највише ученика првог разреда уписано је у две миријевске школе, ОШ „Павле Савић“ – 308 и ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ – 217, а најмањe у ОШ „Владислав Петковић Дис“ у Великом Мокром Лугу – 38. Према најавама родитеља, очекује се упис још двадесетак првака у звездарске школе.

На основу података добијених из Предшколске установе „Звездара“, у припремни предшколски програм уписано је 1219 деце која похађају целодневни програм, а очекује се упис још око 150 предшколаца који ће похађати четворосатни програм у малим школама.

Подсећамо родитеље да се у предшколски програм школске 2019/2020. године уписују деца рођена у периоду од 1.3.2013. до 28.2.2014. године (укључујући и овај датум).

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година, односно дете које је рођено у периоду од 1.3.2012. до 28.2.2013. године. Приликом уписа детета у први разред основне школе родитељ, односно други законски заступник, доставља следећа документа: извод из матичне књиге рођених детета, пријаву  пребивалишта, потврду о похађању припремног предшколског програма и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у предшколски припремни програм и први разред основне школе, као и за редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза. За неиспуњавање законом дефинисане обавезе предвиђена је новчана казна од 5.000 до 100.000 динара.