У први разред у школској 2016/17 биће уписана сва деца која на дан почетка школске године, 01. септембра 2016. имају најмање шест и по, а највише седам и по година, односно деца рођена од 01.03.2009. до 01.03.2010. године.

Пријављивање деце за упис у први разред основне школе обавезни су да изврше родитељи, а за децу под старатељством, старатељ или орган старатељства. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Дете се уписује у основну школу којој по месту становања територијално припада, о чему се могу добити информације у самој школи.

Као и претходних година, Градска општина Звездара ће акредитованим предшколским установама на свом подручју, доставити бесплатне изводе из Матичне књиге рођених за сву децу која похађају припремни предшколски програм, како би родитељима/старатељима олакшала прикупљање документације.

За упис је потребна следећа документација:

– потврда да је дете похађало обавезни припремни предшколски програм,
– здравствено уверење (потврда од педијатра да је дете здравствено способно за полазак у школу),
– извод из Матичне књиге рођених,
– потврда о пребивалиштву (пријава стана)
Ово обавештење о упису припремљено је у складу са чл. 14. тачка 14. Статута („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-испр. и 40/15).