У партнерству са три агенције УН у Србији (Светском здравственом организацијом, УНОПС и ИОМ) које предводи Светска здравствена организација, Градска општина Звездара спроводи пројекат „Иницијатива одрживог управљања отпадом ради здравијег сутра“ (SWIFT).

Пројекат је финансиран од стране норвешке владе, а основни циљ је да се помогне социјално угроженим групама које се тренутно баве сакупљањем отпада да се укључе у формалне токове.

Неформални сакупљачи отпада, удружени у задругу која ће бити члан Удружења предузетника општине Звездара, добиће могућност решавања својих егзистенцијалних питања кроз институције система. Задруга је формирана у јулу ове године и броји 11 чланова – оснивача који су били довољно храбри и вољни да се први укључе. Очекује се да ће у првој години бити укључено око 30, а у другој години од 50 до 100 чланова задруге.

ГО Звездара определила је земљиште у Улици Ђанга Рајнхарта у Орловском насељу на којем је почела изградња Центра за формално прикупљање и сепарацију отпада (SWIFT центар) – монтажне хале површине 200м2 са додатним санитарним и канцеларијским просторијама где ће се одвијати активности задруге. Рок за завршетак градње је 6. новембар 2010.

SWIFT пројектом задруга ће добити на коришћење од стране УН агенција савремену опрему за овакву врсту активности: опрему за сортирање и балирање (једну пресу – балирку, радни сто и тракасти транспортер), виљушкар, ваге… Задруга ће бити опремљена са пет лаких доставних возила за транспорт сировина.

Задругари ће се бавити искључиво неопасним отпадом – амбалажним отпадом, папиром, пластиком и металом. Примењиваће се високи стандарди заштите и безбедности на раду. Сви запослени ће проћи кроз обавезни тренинг који ће укључивати едукацију о безбедности на раду и едукацију у раду са опремом. Важност увођења заштите и безбедности на раду веома је битна, имајући у виду да се досадашњим неформалним сакупљањем отпада и радом без адекватне заштитне опреме ова популација излагала многим здравственим ризицима.

Предности оваквог начина организовања видљиве су кроз неколико аспеката:

– економски: повећање прихода и запошљавање – успостављање центра и предузећа средње величине које ће се бавити прикупљањем и сортирањем неопасног отпада (папир, картон, пластика, стакло) у већем обиму који омогућава већу добит за окупљене сакупљаче и на тај начин нуди основу за трајније и формално запошљавање.
– здравствено-еколошки: унапређење здравља и животне средине – побољшање приступа јавним и социјалним службама (здравство, образовање, социјална заштита), као и интеграција у цивилно друштво у целини.
– социјални: мобилизација – решавање питања регистрације и окупљање неформалних сакупљача у задругу.

Сарадњом са Удружењем предузетника општине Звездара, као и повезивањем са великим компанијама (трговине, угоститељство, банке,…) и јавним институцијама отвара се пут ка ефикасном моделу преузимања и рециклаже отпада на обострану корист и задруге и поменутих фирми и институција. Новим променама у закону сви генератори отпада имаће обавезу да документују токове управљања отпадом, док се сарадњом са оваквом задругом ствара стабилно и поуздано решење.