- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Увид у бирачки списак

Грађани – бирачи са подручја Градске општине Звездара, могу да изврше увид у бирачки списак сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама Градске општине Звездара, Булевар краља Александра бр.77, VII спрат, канцеларија 702 или позивом на број телефона 011/3405-701, као ина интернет страници http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal [1].

Грађани могу тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка на основу законом прописаних доказа за вршење промене.

Од проглашења изборне листе право на увид у бирачки списак и захтевање промена у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Препоручује се да сви бирачи који до 24.04.2016. године постају пунолетни провере да ли су уписани у бирачки списак као и бирачи који су извршили пријаву пребивалишта на територији Градске општине Звездара.

Све промене у бирачком списку грађани могу извршити до закључења бирачког списка – 08.04.2016. године у 24 часа, односно 15 дана пре дана избора, када Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује бирачки списак – члан 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, бр.104/09 и 99/11).

Дан после расписивања избора за народне посланике па до 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка – најкасније до 02.04.2016. године у 24 часа, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи. У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломарско-конзуларног представништва Републике Србије поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре дана избора, за све промене у бирачком списку надлежно је Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Обавештење о увиду у бирачки списак [2] (PDF 136KB)