- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Комунална предузећа и службе

ЈКП “БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
www.bvk.co.rs [1]
Контакт центар: 3606-606 (00-24), факс 3606-697
Центар за кориснике, Кнеза Милоша 27

ЈКП “БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
www.beoelektrane.rs [2]
Позивни центар: 2093-101
Рекламације на грејање: 2093-011 (07.00-19.0007.00-19.00)
Цурење грејних инсталација: 2093-100 (00-24)
Прикључење на топловод: 2224-710 (08.00-14.0008.00-14.00 FREE)

ЈКП “ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
Живка Карабиберовића 3, тел. 3806-451
www.bgpijace.co.rs [3]
Информациони центар: 3806-450
ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ:
– Смедеревски ђерам, Живка Карабиберовића 3, тел. 2423-451
– Звездара, Бул. краља Александра 293, тел. 3809-823
– Миријево, Матице српске 43, тел. 3426-545
– Коњарник, Устаничка 205, тел. 4887-640
– Мали Мокри Луг, Устаничка 206, тел. 2887-640

ЈКП “ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД”
www.zelenilo.co.rs [4]
Инфо-центар, Мали Калемегдан 8, тел/факс 2630-506 (07.30-15.30)
Хитне интервенције (00-24): 3691-774
РЈ Ташмајдан, Бул. краља Александра бб, тел. 3035-519

ЈКП “ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
Мије Ковачевића 4, тел. 2767-666
www.gradskacistoca.co.rs [5]
Инфо телефон: 3294-901 (07.00-15.0007.00-15.00)
Погон Звездара, Милана Ракића 75а, тел. 2412-192

ЈП “ГРАДСКО СТАМБЕНО”
www.stambeno.com [6]
Служба хитних интервенција (00-24): 3950-300
Кориснички сервис (08.00-16.0008.00-16.00 FREE): 3950-415
Кол-центар (00-24): 353-7777
РЈ Звездара, Суботичка 16, тел. 3950-367

ЈКП “ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”
www.infostan.co.rs [7]
Звездара, Суботичка 16, тел. 2410-883

ЈКП “ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”
Бул. краља Александра 73а, тел. 4405-100 (00-24)
www.bg-osvetljenje.rs [7]

ЈКП “ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
Рузвелтова 50, централа 207-1300
www.beogradskagroblja.rs [8]
Инфо-центар: 208-3476
Дежурни центар (00-24): 207-1333, 207-1377
Теренска екипа Дежурног центра: 064-8554-096064-8554-096
Ново гробље, Рузвелтова 50, тел. 270-1300

“ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА” ЈП
Његошева 84, тел. 244-9494
www.beoland.com [9]

“УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА” ЈП
Палмотићева 30, тел. 3331-500
www.urbel.com [10]

ВУ “ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
www.veterinabeograd.rs [11]
Служба комуналне зоохигијене
Бул. деспота Стефана 119, тел. 329-3099 (07.00-15.0007.00-15.00)

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3227-241
Инфо служба: 3229-000 (08.30-16.30), факс 3344-633
Одељењe за спровођење урбанистичких планова Звездара, тел. 330-9228

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
27. марта 43-45, централа: 3227-241
Дежурна градска комунална, саобраћајна и еколошка инспекција:
3227-000, 3309-760, 3309-762 (сваког дана 07.00-22.0007.00-22.00)

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА БЕОГРАДА
Макензијева 31, тел. 2453-158, 2453-159 и 2432-482 (00-24)
e-mail: komunalna.policija@beograd.gov.rs [12]
БЕОГРАДСКИ ПОЗИВНИ ЦЕНТАР
Тиршова 1, тел. 0800-110-0110800-110-011 FREE (07.00-22.0007.00-22.00)
3090-007 (за позиве из мобилне мреже)

ЕПС “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД”
www.edb.rs [13]
Информативни центар: 395-7777
Пријава крађе електричне енергије: 0800-360-3000800-360-300 FREE
Диспечерска служба, тел. 2456-453, 2453-840
Шалтерска служба, Масарикова 1-3, тел. 2657-465
Техничке услуге, Војводе Драгомира 22, тел. 3405-205, 3405-206

“ДИМНИЧАР” АД
Делиградска 26, тел. 2646-355
www.dimnicar.rs [14]

ЈП “СРБИЈАГАС”
www.srbijagas.com [15]
Диспечерски центар Београд (00-24): 2604-130
Инфо центар за грађане: 7129-237