- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Образовање

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Београд, Немањина 22-26
тел. 3613-734
е-маил: kabinet@mpn.gov.rs [1]
www.mpn.gov.rs [2]

ШКОЛСКА УПРАВА БЕОГРАД

Београд, Захумска 14
Тел. 3806-916, 2402-190 и 2401-911
е-маил: subeograd@mpn.gov.rs [3]

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

Београд, Краљице Марије 1/XVIII
тел. 7157-019, 7157-019
е-маил: obrazovanje@beograd.gov.rs [4]
www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1730357-sekretarijat-za-obrazovanje-i-decju-zastitu_2/ [5]

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИПОСЛОВИ ОБРАЗОВАЊА

Београд, Булевар краља Александра 77, 3. спрат, канцеларије 306 и 307
тел. 3405 917, 3405-906, 3405-688
е-маил: obrazovanje@zvezdara.org.rs [6]
http://zvezdara.com/lokalna-samouprava/uprava-gradske-opstine/odeljenje-za-drustvene-delatnosti.html [7]


Основне школе на Звездари

ОШ „Марија Бурсаћ“, Милана Ракића 81
тел. 3088-042,3809-813,3808-781
е-маил: os.marijab@gmail.com [8]
директор: Елизабета Јовановић
ОШ „Вељко Дугошевић“, Милана Ракића 41
тел. 411-068,3086-867,3086-971,2411-180
е-маил: osvddirektor@open.telekom.rs [9], vesnacirovic@open.telekom.rs [10]
директор: Весна Ћировић
ОШ „Иван Горан Ковачић“, Војводе Бране 18а
тел. 2404-533,3087-264
е-маил: direktorigk@sbb.rs [11]
директор: Миомир Драгаш
ОШ „1300 каплара“, Панчина 1
тел. 2415-144,2418-326
е-маил: kaplara1300@sbb.rs [12]
директор: Марица Ременски
ОШ „Дeспот Стефан Лазаревић“, Нова 15
тел. 3429-872,3429-875
е-маил: despotstefan@sezampro.rs [13], jevremcvjet@sezampro.rs [14]
директор: Зорица Здравковић Јовановић
ОШ „Павле Савић“,Кoсте Нађа бр. 25
тел. 3430-358,3045-311
е-маил: plavikrov25@open.telekom.rs [15]
в.д. директор: Ивана Боровац
ОШ „Драгојло Дудић“,Булевар краља Александра бр. 525
тел. 3047-099,2882-460,3047-100
е-маил: osddudic@gmail.com [16], osdudic@verat.net [17]
в.д. директор: Косић Ђуро
ОШ „Владислав Петковић Дис“, Радослава Љумовића бр. 20
тел. 3461-646,3461-507
е-маил: osnovnaskolaosdis@yahoo.com [18], ln212667@gmail.com [19]
директор: Лидија Николић
ОШ „Десанка Максимовић“, Устаничка бр. 246
тел. 3047-446,2890-131
е-маил: osdmaksimovic@ymail.com [20]
директор: Катарина Стјепановић
ОШ „Стеван Синђелић“, Милића Ракића 1
тел. 2886-150,3474-075
е-маил: osstevansindjelic@mts.rs [21]
директор: Биљана Нешковић
ОШ „Ћирило и Методије“, Учитељска бр. 58
тел. 2887-174,2884-265
е-маил: cirilim@sezampro.rs [22], osciriloimetodije@gmail.com [23]
директор: Мануела Илић
ОШ „Јелена Ћетковић“, Врањска 26
тел. 2417-275,2418-741,3089-817/8 dir.
е-маил: skola@jelena.edu.rs [24]
директор: Алекса Еремија
ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Јагићева 5
тел. 2452 561,3086-445
е-маил: oms.vldj@open.telekom.rs [25], director@vladimirdjordjevic.edu.rs [26]
директор: Катарина Азањац Врачар
ОШ „Бошко Буха“, 21. дивизије 31
тел. 2417 174
е-маил: boskobuha@eunet.rs [27], bbuha@verat.net [28]
директор: Оливера Арсенијевић
Средње школе на Звездари
Шеста београдска гимназија, Милана Ракића 33
тел. 2411-734,3809-364
е-маил: direktor@vigimnazija.edu.rs [29]
директор: Раде Зејак
www.glavna.vigimnazija.edu.rs [30]
Седма београдска гимназија, Шејкина 21
тел. 7433-643,7433-642,7435-995
е-маил: miroslavmarkicevic@yahoo.com [31]
директор: Мирослав Маркићевић
www.sedmagimnazija.com [30]
Геодетска техничка школа, Милана Ракића 42
тел. 2411-880
е-маил: geodetskaskola@sbb.rs [32]
директор: Марија Радић
www.geodedetskaskola.edu.rs
Школа за машинство и уметничке занате Техноарт Београд, Светог Николе 39
тел. 2415-322
е-маил: sekretar@tehnoart.rs [33]
директор: Ненад Младеновић
www.tehnoart.rs [34]
Грађевинска техничка школа, Хајдук Станкова 2
тел. 2404-827,2411-472,2404-126
е-маил: direktor@gtskola.edu.rs [35], pomocnik.direktora@gtskola.edu.rs [36]
директор: Александар Ракићевић
www.gtskola.edu.rs [37]
Грађевинска школа, Светог Николе 39
тел. 2418-895
е-маил: gradjevinska@sbb.rs [38], vesna.siljic@gmail.com [39]
директор: Драгана Радовановић
www.gradjevinska.edu.rs [40]
Медицинска школа, Вељка Дугошевића бб
тел. 2415-443, 2415-455, 412-080
е-маил: skola@medicinska-zvezdara.edu.rs, pomocnikdirektora@medicinska-zvezdara.edu.rs, direktor@medicinska-zvezdara.edu.rs
директор: Јадранка Абузеид
www.medicinska-zvezdara.edu.rs [41]
Зуботехничка школа, Станка Враза 63
тел. 44-42-913,30-85-210
е-маил: ztsbgd@gmail.com [42] biljanavukosavljevic@yahoo.com [43]
директор: Биљана Благојевић Седлар
www.zts.edu.rs [44]
Фармацеутско- физиотерапеутска школа, Донска 25-27
тел. 3047-812, 3047-814
е-маил: farmafizio@eunet.rs [45], farmafizio@sbb.rs [46]
директор: Биљана Вукосављевић
www.farmafizio.edu.rs [47]