Од 1. до 31. јулa 2015. на активној евиденцији Сервиса било је укупно 136 корисника. Свакодневно је вођена дијалог листа. Ранка Јеличић је волонтерски дежурала у канцеларији уторком и четвртком.

Укупан број ангажованих волонтера у јулу је 33. Од тога: 23 волонтера је ангажовано на теренским активностима у кућним условима (кућне посете и помоћ и подршка старијим, немоћним, лицима са инвалидитетом и породицама са децом са сметњама у развоју) од чега су 3 волонтера ангажована у једнократним занатским услугама Сервиса. У Саветовалишту за појединце и породицу 2 је пружало услуге психосоцијалне подршке, 1 волонтер у реализацији програмских активности (Дани сениора на Звездари 2015), 4 волонтера је реализовало различите радионице, 4 волонтера се ангажовало у пословима подршке канцеларији-дежурство на телефону, једнократним акцијама као и на терену. Неке волонтерк/и су биле ангажоване у више активности/услуга ВСЗ.

Реализовано је укупно 456,00 сати волонтерског рада и укупно 200 социјалних услуга, од тога 340,50 сати у кућним условима (185 социјалних услуга), 6,50 сати стручног волонтирања у Саветовалишту за појединце и породицу у просторијама ВСЗ (6 индивидуалних услуга), 68,00 сати у реализацији програмских активности (9 радионица), и 81,00 сат као подршка у канцеларији.

Укупан број корисника услуга ВСЗ у јулу је 136, од тог броја у кућним условима 45 добија волонтерске услуге подршке у свакодневном функционисању, а 7 услуге психо-социјалне подршке, помоћ правника за остваривање социјалних права и за област породично-правне заштите у просторијама Волонтерског сервиса или изван ВСЗ а 74 су користили програме радионица.

Награде/поклоне за волонтере/ке обезбедили су:

ГО Звездара: месечни превоз за јул за 18 волонтерки/а које/и су ангажовани/е у реализацији програмских активности ВСЗ (20.160,00 дин), за 33 су обезбеђени пакети хигијене. Присутни на супервизији су добили по један козметички производ копаније АВОН.

На супервизији је констатовано да су сви волонтери/ке у јулским данима када су температуре биле изнад просека додатно бринули о својим корисницима. Поред тога, у канцеларији Волонтерског сервиса је последњих месеци евидентиран пораст захтева за волонтерском подршком у кућним условима особа које имају проблем са деменцијом као и код старијих корисника подршке Волонтерског сервиса који имају ове проблеме. Због тога ће као подршку волонтерима у наредном периоду Сервис обезбедити стручну едукацију и радионицу у пружању подршке особама које имају проблем са деменцијом.

Награде су подељене 28. јула у просторијама ВСЗ након поднетих месечних извештаја и обављене евалуације и супервизије рада на терену током јула месеца.