Author Archives for comit

Јавна набавка радова по хитним интервенцијама у објектима основних школа на територији Градске општине Звездара

May 15, 2019 11:38 am Published by Leave your thoughts

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  градова по...


Јавна набавка грађевинско занатских радова на трећем спрату у оквиру објекта Полицијске станице „Звездара

May 15, 2019 11:36 am Published by Leave your thoughts

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  грађевинско занатских...


Јавна набавка услугe унапређења положаја националних мањина на територији Градске општине Звездара

March 8, 2019 6:46 am Published by Leave your thoughts

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услугe унапређења...


Јавна набавка услуге услуге организовања културно-едукативних програма и програма социјализације за старије особе са територије Градске општине Звездара

February 27, 2019 11:16 am Published by Leave your thoughts

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге услуге организовања...