ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Јавне набавке

Јавне набавке

Измена плана јавних набавки за период јануар-јун 2024 године
План јавних набавки Градске општине Звездара за период јануар-јун 2024 године
План јавних набавки Градске општине Звездара за период јануар-март 2024 године
Допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2023 годину

Допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2023. годину
Допуна плана јавних набавки, 02.10.2023. године

Измена плана јавни набавки  Градске општине Звездара за 2023. годину

Допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2023 годину


Допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2023 годину

Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2023. годину

Измена и допуна Плана јавних набавки 05.05.2023.


План јавних набавки Градске општине Звездара за 2023. годину

План јавних набавки Градске општине Звездара за 2023. годину


Измена плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину


Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину

Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину

Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину

Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину

Измена и допуна плана јавних набавки_27.06.2022. године


Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину

Измена и допуна плана јавних набавки_08.06.2022. године


Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину.

Измена и допуна плана јавних набавки_13.04.2022. године

 


Измена и допуна плана јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину.

Измена и допуна плана јавних набавки_04.03.2022. године

 


План јавних набавки Градске општине Звездара за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

 


Допуна плана јавних набавки за 2021. годину 24.12.2021. године

 

План јавних набавки Градске општине Звездара за 2021. годину.

План јавних набавки за 2021. годину

 


План јавних набавки Градске општине Звездара за 2020. годину.

Измена плана јавних набавки за 2020. годину

 

План јавних набавки за 2020. годину

 


 

Начелница Управе Градске општине Звездара је дана 01.10.2020. године, донела Правилник о ближем уређивању поступка набавке, који ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на интернет страници наручиоца.

Правилник о ближем уређивању поступка набавке

ИСО обрасци уз Правилник о ближем уређивању поступка набавке

 


 

Начелница Управе Градске општине Звездара је дана 12.07.2019. године, донела Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, који ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на интернет страници наручиоца.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 2019

 


Начелница Управе Градске општине Звездара је дана 02.12.2015. године, донела Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, који ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на интернет страници наручиоца.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (PDF 1.75 MB, 02.12.2015.)

Обрасци уз Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке


Чланом 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/2012), утврђена је дужност наручиоца да донесе интерни акт којим ће ближе уредити поступак јавне набавке и који ће садржински бити у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник Републике Србије”, број 106/2013).
Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, донет од стране Управе за јавне набавке, ступио је на правну снагу 13. децембра 2013. године, тако да је дужност наручиоца у складу са чланом 22. став. 10 Закона о јавним набавкама, да донесе прописани интерни акт који мора да ступи на правну снагу најкасније до 13. марта 2014. године.
Начелница Управе Градске општине Звездара, дана 04.03.2014. године, донела је Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке, који ступа на правну снагу 12.03.2014. године.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (PDF 336 Kb)

 

Архива јавних набавки 2016. – 2020.