ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Буџет

Буџет

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗВЕЗДАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ


Извештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за годину завршену 31.децембра 2022.године

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходим буџета Градске општине Звездара за период јануар-јун 2022.година

 

  • Одлука о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2022. годину

Насловна страна завршног рачуна

Општи део 2022.год

Посебан део I – XII

Завршне одредбе прилози 2022.год.

Годишњи извештај о учинку за 2022.год.

Образац 1-5

Одлука (цео документ)

 

 

 

 

Архива буџета