ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Буџет

Буџет

Одлука о другом привременом финансирању  за период јануар-јун 2024 године

Насловна страна буџет

Приходи буџета за 2024 годину

Основни део за 2024 годину

Фискални резултати буџета за 2024 годину

Преглед капиталних инвестиција за 2024 годину

Програмска класификација расхода за 2024 годину

Преглед по функцијама за 2024 годину

Посебан део за 2024 годину

Извршење буџета за 2024 годину

Образложење за 2024 годину

 

Одлука о привременом финансирању за период јануар-март 2024 године

Насловна

Приходи буџета за 2024 годину

Основни део за 2024 годину

Преглед капиталних инвестиција за 2024 годину

Програмска класификација расхода за 2024 годину

Преглед по функцијама за 2024 годину

Посебан део за 2024 годину

Извршење буџета за 2024 годину

Образложење за 2024 годину

 

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-септембар 2023 године


ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГО ЗВЕЗДАРА ЗА 2023. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ


Извештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за годину завршену 31.децембра 2022.године

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходим буџета Градске општине Звездара за период јануар-јун 2022.година

 

  • Одлука о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2022. годину

Насловна страна завршног рачуна

Општи део 2022.год

Посебан део I – XII

Завршне одредбе прилози 2022.год.

Годишњи извештај о учинку за 2022.год.

Образац 1-5

Одлука (цео документ)

 

 

 

 

Архива буџета