ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Бесплатан превоз за особе са инвалидитетом

Бесплатан превоз за особе са инвалидитетом

 

Конкурс за бесплатан превоз особа са инвалидитетом

Настојећи да унапреди квалитет свакодневног живота свих својих становника, Градска општина Звездара од 1. јула 2013. године организује и реализује бесплатни превоз особа са инвалидитетом. Овај превоз могу да користе лица која имају регулисано пребивалиште/боравиште на територији Градске општине Звездара и која поседују доказе о статусу особе са инвалидитетом.

Бесплатан превоз се реализује специјалним комби возилом на целој територији града Београда и пружа се на основу утврђене Листе корисника превоза надлежне Комисије за превоз особа са инвалидитетом по недељном распореду који се утврђује на основу Правилника о коришћењу комби превоза Градске општине Звездара за особе са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом 23. јануара 2019. донела је Одлуку о расписивању годишњег конкурса за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/боравиштем на подручју општине Звездара у 2019. години.

Пријаве се могу поднети од дана расписивања конкурса, односно од 23. јануара до 31. децембра 2019.године, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова преко писарнице у шалтер сали Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77.

Заинтересовани грађани додатне информације могу добити у Одељењу за друштвене делатности, путем телефона 3405 609 и 3405 954, или лично у канцеларијама 313 и 208 (Градска општина Звездара, Булевар краља Александра 77.)

Правилник

 

Конкурсну документацију можете преузети на Информацијама у шалтер сали ГО Звездара и овде:

Текст конкурсa

Пријава

Изјава