На основу члана 14. тачка 33. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19), Програма унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара у 2021-2023 години (усвојен на седници Скупштине Градске општине Звездара 24.12.2020. године) и Правилника о коришћењу комби превоза ГО Звездара за особе са инвалидитетом (020-2-5/2017 од 26.01.2017. године), Комисија за превоз особа са инвалидитетом, формирана Решењем председника Градске општине Звездара бр. 020-2-5 од 23.01.2019. године, на седници одржаној 20.01.2023. године донела је ОДЛУКУ о расписивању Конкурса за коришћење бесплатног превоза особа са инвалидитетом, са  пребивалиштем/боравиштем на подручју Градске општине Звездара у 2023. години.

 

ОДЛУКА (са Извештајем)

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВА

ИЗЈАВА