ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Председник и заменик

Председник и заменик

Председник Скупштине Градске општине: организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси Скупштина и врши друге послове утврђене Статутом Града и Статутом ГО Звездара.

Председник Скупштине Градске општине бира се из реда одборника, на време од четири године. Има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на начин као и председник Скупштине ГО.


На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној  19.8.2020 изабран је председник Скупштине Градске општине Звездара.

 

АЛЕКСАНДАР ЕРОР
мастер политиколог
aleksandar.eror@zvezdara.org.rs
Рођен je 05.01.1977. у Београду.

Завршио је мастер студије на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на студијском програму „Политикологија-јавна управа, локална самоуправа и јавне политике”, и стекао звање мастер политиколог.

Током деценијског радног стажа у школама радио је као наставник у основним и средњим школама на територији ГО Звездара.

До избора за председника Скупштине Градске општине Звездара радио је у средњој Фармацеутско – физиотерапеутској школи, а од пре три године и у Трећој београдској гимназији.

Од 2014 – 2016. године члан Надзорног одбора СП „Ласта ад – Београд“.
У мандатном периоду 2004 – 2008, 2012 – 2016. и 2016-2020. године био је одборник у Скупштини ГО Звездара. У периоду 2016-2020. био је председник Скупштине Градске општине Звездара.

На Конститутивној седници Скупштине Градске општине Звездара, која је одржана 19.8.2020. изабран је за председника Скупштине ГО Звездара из реда одборника.

Члан је Српске напредне странке од оснивања. На Скупштини странке, у мају 2016. године, изабран је за члана Главног одбора.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Заменик председника Скупштине ГО Звездара

ГОРАН ФИЛИПОВИЋ

Техничар друмског саобраћаја
мејл :  goran.filipovic@zvezdara.org.rs
Рођен: 1.3.1966. године

ОБРАЗОВАЊЕ:

Средња саобраћајна школа „ Бранко Пешић“

РАДНО ИСКУСТВО :

1987-1988.  – „ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 25.МАЈ“ –Референт набавке

1988-1990. – Ауто кућа „ШУМАДИЈА“ – Референт продаје

1990-1995.  – Самостално предузетништво друмског транспортног саобраћаја

1995-2005.  – Приватна фирма „ПАРАЛЕКС“ – референт набавке и продаје

1999-2005.  – Менаџер два сопствена малопродајна објекта „ПАРАЛЕКС“

2005-2008.  – Приватна фирма „АУРОРА“ – референт на диспечарским пословима, и пословима безбедности возила и путника

2008- 2020. – Самостално предузентиштво  друмског путничког саобраћаја

Септембар 2020. године – Заменик Председника Скупштине ГО Звездара

PRO BONO ангажовања:

2004-2006. година -Ангажован од стране Анкетног одбора скупштинеРепублике Србије, у вези утврђивања истине о несталим бебама из породилишта

2015-2016. година – члан радне групе Владе Републике Србије за израду посебног закона, по пресуди Европског суда за људска права

2020.-  члан „Комисије за нестале бебе“ Владе Републике Србије

Говори  руски језик.

Члан и оснивач Српске напредне странке .

Ожењен супругом Снежаном. Отац две ћерке Јелене и Данијеле.

На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 4.9.2020. изабран је за заменика председника Скупштине  Градске општине Звездара.