ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Канцеларија за младе

Канцеларија за младе

Канцеларија за младе Градске општине Звездара oтворена je марта 2009. у сарадњи са Националном канцеларијом за младе.

Циљ отварања Канцеларије је спровођење омладинске политике која омогућује стварање услова у локалној средини за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

У сагласности са политиком Министарства омладине и спорта и Националном стратегијом, омладинска политика Градске општине Звездара ће се спроводити кроз:
– афирмацију младих и њихово укључивање у друштво,
– пружање подршке иницијативама и пројектима младих,
– промовисање здравих стилова живота,
– економско оснаживање младих,
– информисање младих,
– пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена,
– промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности,
– превенција деструктивног понашања младих,
– промовисање волонтерског рада

Канцеларија за младе je, не само сервис чије се услуге могу добити, већ и место где млади учествују у креирању, планирању и вођењу активности.

У сарадњи са основним и средњим школама (директорима, наставним кадром и ђачким парламентима) и младима узраста од 15 до 35 година припремљен је предлог Локалне стратегије на основу ког ће се правити Акциони планови рада КЗМ, а све на основу одређених приоритета и проблема које су млади сами препознали и желе да учествују у решавању и изналажењу могућности за њихово превазилажење.

Потенцијални корисници КЗМ су ученици основних и средњих школа, студентска омладина, деца која живе у ученичким и студентским домовима, невладине организације, удружења младих, омладинске организације, ромска удружења, особе са инвалидитетом…