ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом

Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом

Канцеларија је отворена фебруара 2006. на иницијативу Комисије за помоћ особама са инвалидитетом председника Општине Звездара. Основана је у циљу остваривања задатака Комисије за помоћ особама са инвалидитетом. Стручна особа дежура у Канцеларији, прима позиве и евидентира пријављене потребе.

Канцеларија обавља следеће активности:
– координација са удружењима ОСИ на свим нивоима и пружање подршке у заједничком креирању политике рада,
– сарадња са комисијама и канцеларијама ГО Звездара, као и Волонтерским сервисом ГО Звездара,
– успостављање и одржавања сарадње са светском унијом ОСИ-WDU,
– пружање правних савета и помоћи путем телефона и директно за време пријема ОСИ и чланова породица ОСИ,
– упознавање са правима и могућностима које даје наш правни систем – Закон о здравственој заштити, Закон о социјалној заштити, Закон о запошљавању и професионалној рехабилитацији особа са инвалидитетом и др,
– пружање информација о правима у домену социјалне заштите и начина на који се та права могу остварити (право на новчану социјану помоћ, једнократну помоћ, старатељство),
– саветодавно-правна помоћ у поступку – изласка пред лекарске комисије, набавке помагала, упућивања на продужену рехабилитацију,
– помоћ у састављању документације и поднесака којима се иницира остваривање појединачних права ОСИ,
– повезивање корисника са надлежним службама и институцијама ради остваривања права у области правне, здравствене и социјалне заштите и др.
-мотивације ОСИ и њихових породица и удружења ради остваривања сопствених права,
-учествује на стручним скуповима, гостованјима, представљањима, у медијској и другим промоцијама рада Канцеларије у средствима јавног информисања по питању напред спецификованих активности.
Дугорочни циљ је иницирање решавање проблема и потреба особа са инвалидитетом на свим нивоима.

Месна заједница “Булбулдер” реконструисана је у оквиру мини-пројеката на територији Звездаре, које је, на предлог Општине, финансирала Скупштина града Београда. Просторије су у потпуности прилагођене потребама инвалида.

Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом
МЗ “Булбулдер”, Димитрија Туцовића 83, тел. 7822-547
Радно време: понедељак, среда, петак, 09.00-14.00

ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ (корисне адресе и контакти удружења чији је рад усмерен на потребе особа са инвалидитетом) :

 OCD OSI Zvezdara_tabela