ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Начелник и заменик начелника Управе

Начелник и заменик начелника Управе

Заменик начелника Управе ГО Звездара

 

 

ГОРАН Р. ЈЕВТИĆ

Дипломирани правник са положеним правосудним испитоm
goran.jevtic@zvezdara.org.рs
Рођен 26. августа 1965. године у Лозницi

 

 

 

 

 

 

 

Образовањe
-Правни факултет, Универзитет у Београдu
-Правосудни испиt
-Специјалистичке студијe
-Последипломске специјалистичке студије за област Нотар-јавни  бележниk
-Специјалистичка обука – Савремена методологија борбе против организованог криминалa

 

Радно искуствo
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРA
-Заменик начелника Управе Градске општине Звездара, од јуна 2019. годинe
-Заменик општинског правобраниоца Градске општине Звездара, 2016-2019. године.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВA
-Посебни саветник министра за правна питања, 2014-2016. годинe

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ:
-Кординатор Бироа за односе са Владом Републике Србије у ПКS
-Самостални саветник у Кабинету председника и Протоколу ПКS
-Генерални секретар Привредне коморе Србије, 2010-2014. годинe
-Секретар Сталног избраног суда (Арбитраже) при Привредној комори Србије, 2007-2010. годинe

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА:
-Кабинет министра – Шеф Бироа за притужбе и представке грађана МУП-а РС 2004-2007. годинe
-Кабинет министра – послови притужби и представки грађана МУП-а Републике Србије, 1997-2004. годинe

 

Претходне активности:
-Директор ФК „Милиционар“ – Београд, 1998-2001. годинe
-Селектор полицијске репрезентације СРЈ и Републике Србијe
-Професионални спортиста – фудбалер (ФК „Партизан“ – Београд, ФК „Обилић“ Београд, ОФК „Београд“ – Београд, ФЦ „Спиттал“ Аустрија)

 

Стручни радови и чланствa
-У часопису за привредноправну теорију и праксу „Право и привреда“ објављен рад: „Стални избрани суд – суд са традицијом“
-Аутор текста објављеног у брошури: „Стални избрани суд (Арбитража) при Привредној комори Србије”

 

Чланство у комисијама:
-Члан комисије Правног факултета Универзитета у Београду за израду студије „Упоредна анализа законских решења у земљама чланицама ЕУ и бившим републикама СФРЈ” и „Нацрта новог Закона о привредним коморама“
-Члан Стручног тима за „Реформу коморског система и уређење међусобних односа привредних комора у Србији“
-Члан Радне групе за израду новог Закона о привредним коморама, по решењу Министарства економије и регионалног развојa

 

Чланство у органима:
-Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.o
-Члан Управног одбора Удружења правника у привреди Србијe
-Члан Управног одбора Удружења правника Србијe
-Члан Надзорног одбора Концерна „Бамби-Банат“
-Члан привременог Школског одбора Шесте Београдске гимназијe
-Председник привременог Школског одбора Шесте Београдске гимназије по одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике  Србијe

 

Рад на рачунару:
Мицрософт Оффице пакеt

Ожењен, отац двоје деце.