ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Начелник и заменик начелника Управе

Начелник и заменик начелника Управе

Начелник Управе ГО Звездара

 

ОЛИВЕРА ЈОВАНОВИЋ

 

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом
olivera.jovanovic@zvezdara.org.rs
Рођена 8.6.1985.године у Чачку

 

Образовање:
2012 Правосудни испит
2009 Мастер студије на Правном факултету у Београду- кривичноправни модул
2004-2009 Правни факултет Универзитета у Београду
2000-2004 Гимназија Краљево

 

Радно искуство
2019 -2021 Руководилац Службе за наплату потраживања у Сектору правних послова у ЈКП Инфостан технологије
2019 Координатор у Сектору наплате у ЈКП Инфостан технологије
2015- 2019 Виши судијски сарадник са звањем самостални саветник у управи Првог основног суда у Београду
2014-2015 Саветник у Министарству правде
2012-2014 Судијски сарадник са звањем саветник у Првом основном суду у Београду
2009-2012 Судијски приправник у Првом основном суду у Београду (претходно Првом општинском суду у Београду)
2009 Приправник у адвокатској канцеларији

 

Стручно усавршавање:
Семинар и обука на тему заштите података о личности (2020)
Семинар и обука на тему извршења кривичних санкција (2015)
Семинар и обука на тему насиље у породици и заштитне мере (2013)
Семинар и обука на тему малолетничке деликвенције (2013)

 

Рад на рачунару
Microsoft Office programs

 

Удата, мајка двоје деце.

 

 

Заменик начелника Управе ГО Звездара

 

ГОРАН Р. ЈЕВТИЋ

 

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом
goran.jevtic@zvezdara.org.rs
Рођен 26. августа 1965. године у Лозници

 

Образовање
-Правни факултет, Универзитет у Београду
-Правосудни испит
-Специјалистичке студије
-Последипломске специјалистичке студије за област Нотар-јавни  бележник
-Специјалистичка обука – Савремена методологија борбе против организованог криминала

 

Радно искуство
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
-Заменик начелника Управе Градске општине Звездара, од јуна 2019. године
-Заменик општинског правобраниоца Градске општине Звездара, 2016-2019. године.

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
-Посебни саветник министра за правна питања, 2014-2016. године

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ:
-Кординатор Бироа за односе са Владом Републике Србије у ПКС
-Самостални саветник у Кабинету председника и Протоколу ПКС
-Генерални секретар Привредне коморе Србије, 2010-2014. године
-Секретар Сталног избраног суда (Арбитраже) при Привредној комори Србије, 2007-2010. године

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА:
-Кабинет министра – Шеф Бироа за притужбе и представке грађана МУП-а РС 2004-2007. године
-Кабинет министра – послови притужби и представки грађана МУП-а Републике Србије, 1997-2004. године

 

Претходне активности:
-Директор ФК „Милиционар“ – Београд, 1998-2001. године
-Селектор полицијске репрезентације СРЈ и Републике Србије
-Професионални спортиста – фудбалер (ФК „Партизан“ – Београд, ФК „Обилић“ Београд, ОФК „Београд“ – Београд, FC „Spittal“ Аустрија)

 

Стручни радови и чланства
-У часопису за привредноправну теорију и праксу „Право и привреда“ објављен рад: „Стални избрани суд – суд са традицијом“
-Аутор текста објављеног у брошури: „Стални избрани суд (Арбитража) при Привредној комори Србије”

 

Чланство у комисијама:
-Члан комисије Правног факултета Универзитета у Београду за израду студије „Упоредна анализа законских решења у земљама чланицама ЕУ и бившим републикама СФРЈ” и „Нацрта новог Закона о привредним коморама“
-Члан Стручног тима за „Реформу коморског система и уређење међусобних односа привредних комора у Србији“
-Члан Радне групе за израду новог Закона о привредним коморама, по решењу Министарства економије и регионалног развоја

 

Чланство у органима:
-Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о
-Члан Управног одбора Удружења правника у привреди Србије
-Члан Управног одбора Удружења правника Србије
-Члан Надзорног одбора Концерна „Бамби-Банат“
-Члан привременог Школског одбора Шесте Београдске гимназије
-Председник привременог Школског одбора Шесте Београдске гимназије по одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике  Србије

 

Рад на рачунару:
Microsoft Office пакет

 

Ожењен, отац двоје деце.