преузмите упутство у .pdf формату овде

Образац – захтев за прикључење стамбена заједница

Образац – Захтев за прикључење физичка лица

 

 

Најчешћи примери изјава:

  1. изјава- да не поседује другу некретнину
  2. изјава- ако није пријављен на адреси за коју подноси захтев
  3. изјава- више станова у оквиру породичног домаћинства

 

Напомена:

Изјаве треба да буду оверене код јавног бележника.

 

ГИС Звездара – увид у статус за поднети захтев