ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Кабинет председника ГО Звездара

Кабинет председника ГО Звездара

„Помоћнике председника градске општине поставља и разрешава председник градске општине. Помоћници председника градске општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији управе градске општине.“

 

Биографије помоћника:

Саша Аврамовић

Биографија

Весна Живковић

Биографија

Милош Булатовић

Биографија

 

 

У Кабинету председника Градске општине врше се следећи послови:

 

 • стручни, саветодавни, оперативни, организациони и административно-технички послови у вези са остваривањем надлежности и овлашћења председника Градске општине и заменика председника Градске општине, који се односе на представљање Градске општине у односу према правним и физичким лицима, другим општинама, органима града;
 • припремање радних и других састанака председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
 • праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране Скупштине Градске општине;
 • пријем странака које се непосредно обраћају председнику Градске општине и заменику председника Градске општине, председнику Скупштине Градске општине и заменику преседника Скупштине Градске општине и члановима Већа Градске општине;
 • распоређивање аката и предмета који се односе на председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
 • ажурирање документације везане за активности председника Градске општине и заменика председника Градске општине;
 • припрема материјала о којима одлучује председник Градске општине;
 • послови протокола председника Градске општине и заменика председника Градске општине, председника Скупштине Градске општине и заменика председника Скупштине Градске општине и чланова Већа Градске општине;
 • обављање организационих, административно-техничких послова и послова протокола за помоћнике председника Градске општине;
 • координација рада Градске општине у сарадњи са градом, органима града и Градским општинама;
 • пријем грађана и повезивање са службама надлежним за поступање по њиховим захтевима;
 • послови на обезбеђењу услова за реализацију стратешког плана развоја Градске општине;
 • праћење рада и пружање подршке Канцеларији за младе Градске општине Звездара;
 • послови припреме, управљања и праћења реализације пројеката које спроводи или у којима учествује Градска општина Звездара;
 • и други послови по налогу председника Градске општине у складу са надлежностима.