ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Уверење о статусу предузетника регистрованих пре 2006. године

Уверење о статусу предузетника регистрованих пре 2006. године

Одељење: Одељење за финансије и привреду
Одсек: Приватно предузетништво

Потребна документација:
– Захтев
– Доказ о уплаћеној такси (осим за упис радног стажа)

Место набавке обрасца: Шалтер 7 или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 620 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 708

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-790

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30