ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Уверење о статусу предузетника регистрованих пре 2006. године

Уверење о статусу предузетника регистрованих пре 2006. године

Одељењe: Одељење за финансије и привреду
Одсек: Приватно предузетништво

Потребна документација:
– Захтев
– Доказ о уплаћеној такси (осим за упис радног стажа)

Место набавке обрасцa: Шалтер 7 или преузмите овде ПDF

Републичка административна таксa: 620 диn.
Уплатни рачуn: 840-742221843-57
Број моделa: 97
Позив на броj: 32-022

Место предаје обрасцa: шалтери 5 и 6

Место решавања предметa: 708

Радно време са странкамa: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информацијe: 3405-790

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30