Огласи, тендери и конкурси

strelica

Јавна набавка радова на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на текућем...

24.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: штампачи

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: штампачи...

17.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова по хитним интервенцијама у објектима основних школа на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  радова по...

17.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета ГО Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години

Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске...

17.01.2020.

ВИШЕ vise

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама

Градска општина Звездара упућује јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама....

16.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге физичко-техничког обезбеђења и...

14.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге чишћења зграде Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења зграде...

25.12.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: опрема за видео надзор са уградњом у објектима месних заједница Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: опрема...

04.12.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавкa услуге организације манифестације “Зима на Звездари”

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге организације...

04.12.2019.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на изградњи потпорног зида ради спречавања одрона земље

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку радова на...

04.12.2019.

ВИШЕ vise