ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Информатор о раду

Информатор о раду

Основни подаци о државном органу

Назив: Градска општина Звездара
Адреса: Булевар краља Александра 77, 11000 Београд
Матични број: 07004656
Порески идентификациони број ПИБ: 101468873

 

У складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, Информатор о раду се објављује у
Јединственом информационом систему информатора о раду. Овај
информациони систем води и одржава Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, а приступа му се преко веб
адресе https://informator.poverenik.rs/pristup.

 

Информатор о раду – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=wdpT5BcosnAqnCEsT

Информатор о раду – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=w4KXqT5jsg8WyAhSv

Информатор о раду  – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=rG35pTu58oFohLsav

Информатор о раду – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=XyXvpEfGNFZzAAddm


ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА су:

За делокруг послова Управе Градске општине Звездара из надлежности Одељења/Службе којом руководе:

 

Предраг Видосављевић, начелник Одељења за грађевинске послове, а заменица овлашћеног лица Снежана Милосављевић, шеф Одсека за грађевинске послове односно заменик овлашћеног лица Иван Трајковић, начелник Одељења за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије;

Валентина Богојевић, начелница Одељења за имовинско-правне и стамбене послове, а заменица овлашћеног лица Сунчица Петрић, шеф Одсека за имовинско правне послове и Мирослава Јамбек, шеф Одсека за стамбене послове;

Горица Пурић, начелница Одељења за финансије и привреду, а заменица овлашћењног лица Снежана Невајда, шеф Одсека за финансије;

Снежана Јосић, начелница Одељења за општу управу, a заменица овлашћеног лица Александра Дујовић, службеник на пословима унапређења и управљања људским ресурсима и анализама;

Драган Радоњић, начелник Одељења за инспекцијске послове, а заменик овлашћеног лица Зоран Јевтовић, шеф Одсека за комуналну инспекцију;

Светлана Брујић Марковић, начелница Одељења за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката, а заменица овлашћеног лица Љиљана Филиповић, саветник за управно правне послове у Одсеку за координацију инвестиционих пројеката и нормативне послове;

Весна Петровић Урошевић, начелница Одељења за друштвене делатности, а заменица овлашћеног лица Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту;

Биљана Момчиловић, начелница Службе за скупштинске послове, а заменица овлашћеног лица Марија Зарић, саветник на пословима Скупштине, радних тела Скупштине и одборничких група;

Илија Томић, начелник Службе за вршење заједничких послова, а заменик овлашћеног лица Милан Марковић, намештеник, послови евиденције службеног превоза;

Иван Трајковић, начелник Одељења за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије, а заменица овлашћеног лица Јасмина Васић, шеф Одсека за озакоњење објеката  односно заменик овлашћеног лица Предраг Видосављевић, начелник Одељења за грађевинске послове;

Зорица Војиновић, начелница Службе за управљање документима, а заменица овлашћеног лица Јелена Букумировић, шефица Одсека за послове писарнице и доставе поште;

Ивона Фуштић, начелница Службе за стандардизацију пословања, а заменица овлашћеног лица Маша Пумпаловић, службеница на Пословима стандардизације пословања

 

Подношење захтева писаним путем:

Предраг Видосављевић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-741

Подношење захтева усменим путем:

Предраг Видосављевић

канцеларија 502, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Снежана Милосављевић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-663

Подношење захтева усменим путем:

Снежана Милосављевић

канцеларија 504, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Иван Трајковић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-911

Подношење захтева усменим путем:

Иван Трајковић

канцеларија 509, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Валентина Богојевић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-660

Подношење захтева усменим путем:

Валентина Богојевић

канцеларија 511, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Сунчица Петрић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-738

Подношење захтева усменим путем:

Сунчица Петрић

канцеларија 512, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Мирослава Јамбек

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-904

Подношење захтева усменим путем:

Мирослава Јамбек

канцеларија 505, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Горица Пурић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-923

Подношење захтева усменим путем:

Горица Пурић

канцеларија 705, VII спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Снежана Невајда

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-922

Подношење захтева усменим путем:

Снежана Невајда

канцеларија 705, VII спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Снежана Јосић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405 – 665

Подношење захтева усменим путем:

Снежана Јосић

канцеларија 308, III спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Александра Дујовић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405 – 635

Подношење захтева усменим путем:

Александра Дујовић

канцеларија 308, III спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Драган Радоњић

Адреса: Булевар краља Александра 77

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Телефон: 3405 – 762

Подношење захтева усменим путем:

Драган Радоњић

канцеларија 602, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Зоран Јевтовић

Адреса: Булевар краља Александра 77

Е – маил:  informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Телефон: 3405 – 662

Подношење захтева усменим путем:

Зоран Јевтовић

канцеларија 602, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Светлана Брујић Марковић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-711

Подношење захтева усменим путем:

Светлана Брујић Марковић

канцеларија 305, III спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Љиљана Филиповић

Е – маил:  informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-740

Подношење захтева усменим путем:

Љиљана Филиповић

канцеларија 305, III спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Весна Петровић Урошевић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-906

Подношење захтева усменим путем:

Весна Петровић Урошевић

канцеларија 306, III спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Радмила Урошевић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-722

Подношење захтева усменим путем:

Радмила Урошевић

канцеларија 706, VII спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Биљана Момчиловић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-937

Подношење захтева усменим путем:

Биљана Момчиловић

канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Марија Зарић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-679

Подношење захтева усменим путем:

Марија Зарић

канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Илија Томић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405 – 652

Подношење захтева усменим путем:

Илија Томић

канцеларија 308, III спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Милан Марковић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405 – 909

Подношење захтева усменим путем:

Милан Марковић

канцеларија 2, приземље Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Иван Трајковић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-911

Подношење захтева усменим путем:

Иван Трајковић

канцеларија 509, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Јасмина Васић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-768

Подношење захтева усменим путем:

Јасмина Васић

канцеларија 506, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Предраг Видосављевић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-741

Подношење захтева усменим путем:

Предраг Видосављевић

канцеларија 501, V спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Зорица Војиновић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-605

Подношење захтева усменим путем:

Зорица Војиновић

канцеларија 3, приземље-шалтер сала Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Јелена Букумировић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-705

Подношење захтева усменим путем:

Јелена Букумировић

канцеларија 4, приземље-шалтер сала Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Подношење захтева писаним путем:

Ивона Фуштић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-985

Подношење захтева усменим путем:

Ивона Фуштић

канцеларија 102, I спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Подношење захтева писаним путем:

Маша Пумпаловић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-645

Подношење захтева усменим путем:

Маша Пумпаловић

канцеларија 205, II спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини Звездара за делокруг послова ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА су:

 

–Анђелка Девић Штрбац, секретар Већа

–Рајковић Весна, самостални саветник у Служби за скупштинске послове

 

Подношење захтева писаним путем:

Анђелка Девић Штрбац

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-732

Подношење захтева усменим путем:

Анђелка Девић Штрбац

канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

Подношење захтева писаним путем:

Весна Рајковић

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-980

Подношење захтева усменим путем:

Весна Рајковић

канцеларија 102, I спрат Управе Градске општине Звездара

–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја упућених СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА су:

 

–Александар Ружичић, секретар Скупштине Градске општине Звездара

–Марко Јовић, заменик секретара Скупштине Градске општине Звездара, да у случају спречености или одсустности Александра Ружичића, замењује истог и поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Подношење захтева писаним путем:

Александар Ружичић

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-719

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем:

Александар Ружичић

канцеларија 607, VI спрат Управе Градске општине Звездара

–сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова

 

Подношење захтева писаним путем:

Марко Јовић

Адреса: Булевар краља Александра 77

Телефон: 3405-736

Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем:

Марко Јовић

канцеларија 208, II спрат Управе Градске општине Звездара

–сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,30 часова


Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Градској општини Звездара је Весна Петровић Урошевић, начелник Одељења за друштвене делатности, телефон 011/3405-906, e-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи ГО Звездара
Решење о именовању овлашћеног лица

 

Лице за заштиту података о личности у Градској општини Звездара је Златко Петрин, службеник Управе Градске општине Звездара, телефон: 066/296-506, e-mail: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

Правилник о заштити података о личности
Решење о именовању лица за заштиту података о личности

 

Именовано лице за контакт са Сектором за сарадњу са цивилним друштвом Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог је:
Зоран Максимовић, службеник Управе Градске општине Звездара, распоређен на радно место саветник на пословима у области образовања у Одељењу за друштвене делатности Управе Градске општине Звездара
електронска адреса:zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs
контакт телефон: 060 6989 007


Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

Списак овлашћених службених лица

Кодекс понашања службеника и намештеника