ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Информатор о раду

Информатор о раду

Основни подаци о државном органу

Назив: Градска општина Звездара
Адреса: Булевар краља Александра 77, 11000 Београд
Матични број: 07004656
Порески идентификациони број ПИБ: 101468873

 

У складу са изменама и допунама Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, Информатор о раду се објављује у
Јединственом информационом систему информатора о раду. Овај
информациони систем води и одржава Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности, а приступа му се преко веб
адресе https://informator.poverenik.rs/pristup.

 

Информатор о раду – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=wdpT5BcosnAqnCEsT

Информатор о раду – СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=w4KXqT5jsg8WyAhSv

Информатор о раду  – ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=rG35pTu58oFohLsav

Информатор о раду – ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
https://informator.poverenik.rs/informator?org=XyXvpEfGNFZzAAddm


Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској општини Звездара су:

Данијела Матић, запослена у Одељењу за општу управу Градске општине Звездара, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, упућених органима Градске општине Звездара –  Већу Градске општине Звездара и председнику Градске општине Звездара.

Подношење захтева писаним путем
Данијела Матић
Адреса: Булевар краља Александра 77
Телефон: 3405-980
Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем
Данијела Матић
канцеларија 102, I спрат Управе Градске општине Звездара
–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Ивона Фуштић, начелница Службе за стандардизацију пословања Управе Градске општине Звездара, да у случају спречености или одсутности овлашћеног лица Данијеле Матић, замењује исто и поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Подношење захтева писаним путем
Ивона Фуштић
Адреса: Булевар краља Александра 77
Телефон: 3405-985
Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем
Ивона Фуштић
канцеларија 102, I спрат Управе Градске општине Звездара
–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Александар Ружичић, секретар Скупштине Градске општине Звездара, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, упућених Скупштини Градске општине Звездара.

Подношење захтева писаним путем
Александар Ружичић
Адреса: Булевар краља Александра 77
Телефон: 3405-719
Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs

Подношење захтева усменим путем
Александар Ружичић
канцеларија 607, VI спрат Управе Градске општине Звездара
–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Биљана Момчиловић, начелница Службе за скупштинске послове Управе Градске општине Звездара, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, упућених Управи Градске општине Звездара.

Подношење захтева писаним путем
Биљана Момчиловић
Адреса: Булевар краља Александра 77
Телефон: 3405 – 937
Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs 

Подношење захтева усменим путем
Биљана Момчиловић
канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара
–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Анђелка Девић Штрбац, секретар Већа Градске општине Звездара, да у случају спречености или одсутности овлашћеног лица Биљане Момчиловић, замењује исто и поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Подношење захтева писаним путем
Анђелка Девић Штрбац
Адреса: Булевар краља Александра 77
Телефон: 3405 – 732
Е – маил: informacije.javni.znacaj@zvezdara.org.rs 

Подношење захтева усменим путем
Анђелка Девић Штрбац
канцеларија 608, VI спрат Управе Градске општине Звездара
–  сваког радног дана  у времену од 7,30 до 15,30 часова

Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде.


Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Градској општини Звездара је Весна Петровић Урошевић, начелник Одељења за друштвене делатности, телефон 011/3405-906, e-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи ГО Звездара
Решење о именовању овлашћеног лица

 

Лице за заштиту података о личности у Градској општини Звездара је Златко Петрин, службеник Управе Градске општине Звездара, телефон: 066/296-506, e-mail: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

Правилник о заштити података о личности
Решење о именовању лица за заштиту података о личности

 

Именовано лице за контакт са Сектором за сарадњу са цивилним друштвом Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог је:
Зоран Максимовић, службеник Одељења за друштвене делатности Управе Градске општине Звездара
електронска адреса:zoran.maksimovic@zvezdara.org.rs
контакт телефон: 011 3405 688


Списак овлашћених лица за вођење управног поступка

Списак овлашћених службених лица

Кодекс понашања службеника и намештеника