ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Регистрација стамбених заједница

Регистрација стамбених заједница

У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању стамбених зграда („Сл.гласник РС“ бр. 104/16). Ступањем на снагу Закона 31.12.2016. године створили су се услови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама.

Због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по предходном законском решењу, већ у пуном правном промету. У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни. Законом је по први пут успостављен јединствени систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама. Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

Градска општина Звездара већ годинама има ефикасну електронску базу података о 2.500 изабраних председника Скупштина или Савета стамбених зграда и одличну сарадњу са њима. Стога се надамо да ће прелазак на обавезну регистрацију Стамбених заједница и управника (око 5.000) бити исто тако успешна.

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Стамбени одсек

Потребна документација:

– Пријава за регистрацију стамбене заједнице

– Записник седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

– Доказ о уплаћеној такси

Општинска административна такса: 900,00  дин.

Уплатни рачун: 840-742251843-73

Број модела: 97

Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 505

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-904, 3405-910,

Напомена:

Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.

Записник са седнице и Одлука о избору управника pdf
Записник са седнице и Одлука о избору управника word

Образац пријаве за регистрацију

Додатак пријави

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице