ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Секретар

Скупштина Градске општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

 

Секретар Скупштине Градске општине се поставља на предлог председника Скупштине Градске општине, на четири године и може бити поново постављен.

 

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.

 

Секретар Скупштине може имати заменика који га замењује у раду и који се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.


На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 19.08.2020. изабран је нови секретар Скупштине Градске општине Звездара

 

Секретар Скупштине општине Звездара:

 

АЛЕКСАНДАР РУЖИЧИЋ

дипл. правник

aleksandar.ruzicic@zvezdara.org.rs

24.12.1968. године

 

 

 

 

 

 

 

Образовање:

 

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Мастер студије – Факултет за правне и пословне студије „Др. Лазар Вркатић“, Нови Сад

 

Радно искуство:

 

-1995. – 1997. године – Скупштина града Крагујевца – комунални инспектор

-1999. – 2020. године – ЈП „Пошта Србије“ Београд – стручни сарадник

2019.-  Члан Надзорног одбора Дома омладине Београд

2017.-  Члан Скупштине КК Црвена звезда

2011.-2017. Члан Скупштине ФК Црвена Звезда

2018.-  Члан Школског одбора VI београдске гимназије

 

Члан Српске напредне странке од оснивања.

Заменик Секретара Скупштине општине Звездара.