ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Градска општина » Секретар и заменик

Секретар и заменик

Скупштина Градске општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

 

Секретар Скупштине Градске општине се поставља на предлог председника Скупштине Градске општине, на четири године и може бити поново постављен.

 

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.

 

Секретар Скупштине може имати заменика који га замењује у раду и који се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.


На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 19.08.2020. изабран је нови секретар Скупштине Градске општине Звездара

 

Секретар Скупштине општине Звездара:

 

АЛЕКСАНДАР РУЖИЧИЋ

дипл. правник

aleksandar.ruzicic@zvezdara.org.rs

24.12.1968. године

 

 

Образовање:

Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Мастер студије – Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“, Нови Сад

 

Радно искуство:

1995. – 1997. године – Скупштина града Крагујевца – комунални инспектор

1999. – 2020. године – ЈП „Пошта Србије“ Београд – стручни сарадник

2019.-  Члан Надзорног одбора Дома омладине Београд

2017.-  Члан Скупштине КК Црвена звезда

2011.-2017. Члан Скупштине ФК Црвена Звезда

2018.-  Члан Школског одбора VI београдске гимназије

 

Члан Српске напредне странке од оснивања.

 

 

Заменик секретара Скупштине општине Звездара

На седници Скупштине Градске општине Звездара, одржаној 22.10.2021. постављен је заменик секретар Скупштине Градске општине Звездара

 

МАРКО ЈОВИЋ

дипл. правник са положеним правосудним испитом

marko.jovic@zvezdara.org.rs

Рођен 22.3.1985. године у Вараждину

 

Образовање

Правни факултет Универзитета у Београду  2009. године.

Правосудни испит положио 2016. године.

 

Радно искуство

2017 – 2021. правни саветник и асистент социјалног радника у Удружењу грађана „Центар за интеграције младих “

2013  – 2014. адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији „Љубичановић“

2011 – 2013. као правни саветник волонтирао и радио у Удружењу грађана „Комитет за помоћ и заштиту“

2012 изабран за заменика члана Општинске изборне комисије Градске општине Звездара.

 

Говори енглески језик