ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Документа

Документа

Статут Градске општине Звездара

Пословник Скупштине Градске општине Звездара

Пословник Већа Градске општине Звездара

Извештаји о раду Већа Градске општине Звездара

Извештаји о раду Управе ГО Звездара

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Звездара

Табела – члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Стратегија развоја

Политика квалитета

План јавног здравља