ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Документа

Документа

Статут Градске општине Звездара

Пословник Скупштине Градске општине Звездара

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Пословник Већа Градске општине Звездара

Извештаји о раду Већа Градске општине Звездара

 

Извештај о раду Управе Градске општине Звездара

На седници Већа Градске општине Звездара одржаној дана 05.05.2023. године усвојен је Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2022. годину

На седници Већа Градске општине Звездара одржаној дана 22.03.2024. године усвојен је Извештај о раду Управе Градске општине Звездара за 2023. годину

Извештај о раду управе за 2023 годину

Закључак Већа којим је усвојен Извештај управе за 2023 годину

 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Звездара

Табела – члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање
Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, бр. 159/2020)

 

Одлука о Управи Градске општине Звездара

Одлукa о измени и допуни Одлуке о управи Градске општине Звездара

Одлука о допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара 23.06.2023.

Одлука о допуни Одлуке о Управи Градске општине Звездара 11.02.2022.

Одлука о измени Одлуке о Управи Градске општине Звездара 26.10.2020.

Одлука о Управи Градске општине Звездара 25.10.2019.

 

Стратегија развоја

Политика квалитета

 Измена плана јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. година, усвојен на седници Већа XI број   06 –   55 /2022 од 21.12.2022.

Tабеларни приказ-Измена плана јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. година

План јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. година, усвојен на седници Већа од 27.09.2022. године под XI  број   06 – 42 /2022

Табеларни приказ-План јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. годин

Стратегија управљања ризицима 2022-2025.

Програм за младе 2022-2026.

Програм за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица  и повратника на територији градске општине звездара за период  2021-2024.

Локални акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023

План јавног здравља

Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. године

Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за период 2021. – 2023. године

Инфорнација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2021/22. години

Програм гасификације на делу територије ГО Звездара-насеља Велики Мокри Луг,Мали Мокри Луг,Зелено брдо,Миријево и Звездарска шума

Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2022. години

Извештај

Закључак

Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2021/22. години

Извештај о реализацији Програма за младе 2022 – 2026 у 2022. години

Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара у 2021. одини

Извештај

Закључак

Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2020/21. години