ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Документа

Документа

Статут Градске општине Звездара

Пословник Скупштине Градске општине Звездара

Пословник Већа Градске општине Звездара

Извештаји о раду Већа Градске општине Звездара

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Звездара

Табела – члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Стратегија развоја

Политика квалитета

 Измена плана јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. година, усвојен на седници Већа XI број   06 –   55 /2022 од 21.12.2022.

Tабеларни приказ-Измена плана јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. година

План јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. година, усвојен на седници Већа од 27.09.2022. године под XI  број   06 – 42 /2022

Табеларни приказ-План јавних инвестиција Градске општине Звездара за период 2023 – 2025. годин

Стратегија управљања ризицима 2022-2025.

Програм за младе 2022-2026.

Програм за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица  и повратника на територији градске општине звездара за период  2021-2024.

Локални акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023

План јавног здравља

Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. године

Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за период 2021. – 2023. године

Инфорнација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2021/22. години