ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Документа

Документа

Статут Градске општине Звездара

Пословник Скупштине Градске општине Звездара

Пословник Већа Градске општине Звездара

Извештаји о раду Већа Градске општине Звездара

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Управи ГО Звездара

Табела – члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Стратегија развоја

Политика квалитета

Стратегија управљања ризицима 2022-2025.

Програм за младе 2022-2026.

Програм за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица  и повратника на територији градске општине звездара за период  2021-2024.

Локални акциони план за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023

План јавног здравља

Програм унапређења социјалне заштите на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. године

Локални акциони план запошљавања Градске општине Звездара за период 2021. – 2023. године