ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Одборници

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине градске општине и њених радних тела, извршава поверене задатке, предлаже Скупштини градске општине расправу о одређеним питањима, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине градске општине, поставља одборничка питања, подноси амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима Скупштине градске општине. Право је одборника да буде стално и редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину градске општине.

 

Мандати одборника Скупштине Градске општине Звездара потврђени су на седницама Скупштине одржаним 19.8. и 4.9.2020. године.

 

Одборници Скупштине Градске општине Звездара:

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

 1. Драган Илиоски (1953.), пензионер
 2. Страхиња Даниловић (1985.), дипломирани правник
 3. Ненад Абрамовић (1968.), машински техничар
 4. Вук Ментовић (1993.), студент
 5. Урош Радомировић (1984.), дипл. економиста
 6. Душан Јефтић (1984.), дипл. економиста
 7. Јована Ницовић (1995.), правни техничар
 8. Александар Ерор (1977.), дипломирани географ
 9. Љиљана Реџић (1967.), дипл. инг. архитектуре
 10. Анђела Радовић (1984.), дипл. правник, мед. сестра
 11. Павле Милошевић (1963.), дипл. правник
 12. Петко Савић (1950.), пензионер
 13. Љиљана Стаменковић, 1972. дипл. правник
 14. Гроздана Видачак (1956.), пензионер
 15. Биљана Пантелић (1969), дипл. економиста
 16. Драгана Грујић (1954.), пензионер
 17. Небојша Младеновић (1980.), мастер менаџер
 18. Драгана Вујасиновић (1958.), педагог предшколског васпитања
 19. Добрила Лазић Димитријевић (1960.), наставник разредне наставе
 20. Милисав Вуловић (1971.), дипл. инж. информационих система
 21. Татјана Илић Мутавџић (1978.), дипл. инж. заштите биља
 22. Будимир Грубић (1958.), доктор ветерине
 23. Радован Грдинић (1980.), економиста
 24. Веселин Осмајлић (1963.), економиста
 25. Бранислава Милосављев (1989.), васпитач
 26. Дејан Лазић (1975.), менаџер продаје
 27. Милица Филиповић (1953.), пензионер
 28. Душан Јовановић (1975.), саобраћајни техничар
 29. Саша Петровић (1977.), геодетски техничар
 30. Радмила Недељковић (1958.), пензионер
 31. Горан Филиповић (1966.), саобраћајни техничар
 32. Миљко Танасијевић (1951.), пензионер
 33. Биљана Филиповић (1972.), техничар друмског саобраћаја
 34. Бошко Попадић (1957.), дипломирани економиста
 35. Зорица Писарић (1955.), пензионер

 

Са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“

 1. Раде Зејак (1963.), професор музичке културе
 2. Роберт Милићевић (1986.), дипл. правник
 3. Бојана Лакић (1992.), аналитичар заштите животне средине
 4. Александар Ћирић (1975.), машински инжењер
 5. Драгослава Јовановић (1948.), пензионер
 6. Мирјана Стојковић (1976.), дипл. економиста
 7. Дејан Недељковић (1972.), електричар

 

Са изборне листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ПОБЕДА ЗА ЗВЕЗДАРУ

 1. Младен Јаковљевић (1989.), студент
 2. Владан Јаковљевић (1969.), доктор стоматологије
 3. Драгољуб Малетић (1961.), професор безбедности
 4. Ива Лековић (1995.), студент
 5. Немања Арнаутовић (1991.), предузетник
 6. Катарина Бугарчић (1984.), менаџер из области бизниса

 

Са изборне листе МЕТЛА 2020 – ДСС

 1. Доц. др Душан Ђапић (1965.), дипломирани економиста
 2. Иван Јаковљевић (1989.), мастер менаџер
 3. Петар Павловић (1959.), економиста

 

Са изборне листе Суверенисти

 1. Александар Ковачевић (1964.), дипломирани историчар
 2. Тања Милутиновић (1976.), Виша грађевинска геодетска школа

 

.