ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Седнице Већа ГО Звездара

Седнице Већа ГО Звездара

На 169. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној  12. 04.2024. донет je  следећи акт:

Решење заменика начелника 

На 168. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној  29. 03.2024. донета  су следећа акта:

Одлука о другом привременом финансирању ГО Звездара за период јануар-јун 2024. године и одлука примене Кадровског плана за 2023 годину и у 2024 години

 

На 167. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној  22. 03.2024. донети  су следећи акти:

Извештај о раду управе  ГО Звездара за 2023. годину

Измена Решења Већа ГО Звездара XI број 06-5/24

Измена Комисије за енергетску санацију

 

На 166. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној  20. 03.2024. донета je следећи акта:

Извештај о реализацији програма за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији ГО Звездаре и рад Савета за миграције

Одлука о измени одлуке  о привременом финансиранју ГО Звездара

 

На 165. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 13. 03.2024. донет je следећи акт:

Акт Већа Одлука о покретању поступка допуне програма гасификације

 

На 164. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 13. 03.2024. донет je следећи акт:

Акт Већа Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна буџета ГО Звездара за 2023. годину

 

На 163. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 12. 03.2024. донет je следећи акт:

Акт Већа Одлука о сарадњи са општином Лебане

 

На 162. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 07. 03.2024. донет je следећи акт:

Aкт Већа Одлука о управи ГО Звездара- Измене и допуне

 

На 161. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 26. 02.2024. донети су следећи акти:

Решење о образовању Комисије за монтажне објекте

Закључак Већа којим се покреће поступак у вези Плана за монтажне објекте

Закључак Већа којим се овлашћује председник Већа да донесе решења о годишњим одморима за 2024. годину и плаћено одсуство

 

На 160. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 09. 02.2024. донети су следећи акти:

Решење поводом приговора на решење комисије


На 159. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 01. 02.2024. донети су следећи акти:

План набавки за перио јануар-март 2024 године

Акт Већа Извештаја о раду ЈП СЦ Олимп за период од 1.1. до 31.12.2023. године

Закључак Већа, Извештај о раду  Интерресорне комисије за 2023. годину

Решење Радне групе за израду нацрта Програма унапређења положаја ромске популације


На 158. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 15. 01.2024. донети су следећи акти:

ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

ЗАКЉУЧАК ВЕЋА У ВЕЗИ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА У ШКОЛСКОЈ 2022.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026.г.

МИШЉЕЊЕ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЛАПЗ 2024-2026.

ТАБЕЛА  АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАПЗ-а ЗА ПЕРИОД 2024 – 2026.

ЗАКЉУЧАК ВЕЋА ПРЕДЛОГ ЛАП ЗА 2024-2026.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

ЗАКЉУЧАК ВЕЋА-ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА


На 157. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 29.12.2023. године, донет  је следећи акт:


На 156. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 25.12.2023. године, донет  је следећи акт:

На 155. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 20.12.2023. године, донет  је следећи акт:

На 154. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 14.12.2023. године, донет  је следећи акт:

На 153. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 17.11.2023. године, донет  је следећи акт:

На 152. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 10.11.2023. године, донет  је следећи акт:

На 151. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 10.11.2023. године, донети су следећи акти:

На 150. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 7.11.2023. године, донети су следећи акти:

На 149. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 30. 10.2023. године, донет  је следећи акт

На 148. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 26.10.2023. године, донети  су следећи акти

 

Акт Већа поводом Извештаја о приходу и расходу буџета за јануар септембар 2023.

Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2023. године

Одлука за јавни позив за домаћинства

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара за 2023. годину

Прилози 1 и 2 уз јавни позив

Допуна Плана јавних набавки

Решење о исправци техничке грешке у одлукама о измени и допуни Плана јавних набавки


На 147. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 06. 10.2023. године, донети  су следећи акти

 

Одлука о расписивању јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара

 

З А К Љ У Ч А К о критеријумима за награђивање, врсти и обиму награде за ученике који су освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким и међународним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја и њихове наставнике-менторе

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара  (Текст)


На 146. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 02. 10.2023. године, донет је следећи акт

Допуна Плана јавних набавки


На 145.седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 15.9.2023. године донет је следећи акт:


На 143.седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 7.9.2023. године донет је следећи акт:


На 142. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 5.9.2023. године, донет је следећи акт:


На 141. седници Већа Градске општине Звездара,одржаној 28.8.2023. године, донет је следећи акт:


На 140. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 22.08.2023  донет је следећи акт:


На 139. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 17. 08.2023. године, донети су  следећи акти:


На 137. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 24. 07.2023. године, донети су  следећи акти


На 136. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 12. 07.2023. године, донет je  следећи акт


На 135.седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 30.6.2023. године, донети су следећи акти:

-Акт Већа-Предог одлуке о избору стратешког партнера за реализацију програма гасификације на делу територије ГО Звездара.

-Решење Већа поводом жалбе на решење 353 80 23

Предлог одлуке – Стратешки партнер


На 134. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 21.06.2023. године донети су следећи акти:

-Акт Већа-Предлог одлуке о измени одлуке о завршном рачуну буџета ГО Звездара за 2022. годину.

Предлог одлуке о измени Одлуке о Завршном рачуну за 2022.


На 133. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 21.06.2023. године, донети су следећи акти:

-Акт Већа-Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Олимп“.

Акт Већа–Предлог решења о образовању комисије за избор директора ЈП „Олимп“.

Предлог одлуке о спровођењу конкурса за директора ЈП СЦ Олимп

Оглас за избор директора

Предлог решења – Конкурсна комисија


На 132. седици Већа Градске општине Звездара, одржаној 20.6.2023. године, донети су следећи акти:

-Акт Већа-Предлог одлуке о измени одлуке о покретању поступка израде програма  гасификације на територији општине Звездара.

-Акт Већа-Предлог одлуке о доношењу програма гасификације  на делу територије Градске општине Звездара.

-Измена и допуна  систематизације радних места у ГО Звездара 2023 година.

Предлог одлуке о измени одлуке о покретању поступка програма гасификације

Предлог  одлуке којом се усваја програм гасификације

Програм гасификације Звездара


На  131. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 15.06.2023. године, донети су следећи акти:

-Акт Већа-Предлог решења на одлуку о ребалансу буџета за 2023. годину.

-Акт Већа-Предлог решења о давању сагласности  на измену плана пословања ЈП СЦ“Олимп-Звездара“ за 2023. годину.

Акт Већа-Предлог решења о давању сагласности на измену одлуке о ценама закупа „Олимп“ 2023. година.

РЕБАЛАНС 2023.

Измена и допуна Програма пословања ЈП СЦ Олимп-Звездара

Измена цена ЈП СЦ Олимп


На 130. седници Већа Градске општине Звездара,одржаној 13.06.2023. године, донети су следећи акти:

-Акт Већа-Информације о стању јавне безбедности на територији општине Звездара.

-АКТ Већа – Извештај о раду Већа ГО Звездара за 2022 годину.

-Акт Већа-Предлог одлуке о додели образовног материјала за подстицање раног развоја новорођене деце.

Информација о стању јавне безбедности на територији општине Звездара у 2022.

Извештај о раду Већа за период од 01.01. до 31.12.2022 године

Предлог Одлуке о додели образовног материјала новорођеној деци


На 129 .седници Већа Градске општине Звездара ,одржаној 9.6.2023. године, донети су следећи акти:

Акт Већа-Предлог одлуке о консолидованом Завршном рачуну буџета
Акт Већа-Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта
Закључак о критеријумима, врсти и обиму награда за награђивање носилаца признања „Ученик генерације“
Одлука о Консолидованом завршном рачину за 2022.
Извештај спорт


На 128.седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 01.06.2023. године, донети су следећи акти:

-Измена правилника о систематизацији.

-Акт Већа-Мишљење на годишњи финансијски извештај Пословни простор.

Акт Већа-Mишљење на годишњи ликвидациони извештај Послови простор Звездара.

ЈП Пословни простор Звездара у ликцидацији – Финансијски извештај за 2022

ЈП Пословни простор Звездара у ликвидацији – ликвидациони извештај за 2022


На 127. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 05. 05.2023. године, донети су  следећи акти:

АКТ Већа – Извештај о раду Управе ГО Звездара за 2022 годину.

Акт Већа-Извештај о раду ЈПСЦ Олимп за 01.01. до 31.3.2023. године.

Акт Већа-Утврђен предлог одлуке о допуни одлуке о Управи.

Измена плана јавних набавки  2023 година.

Извештај о раду ЈП СЦ Олимп Звездара за период 01.01. до 31.3.23.

Извештај о раду Управе ГО Звездара за 2022.годину

Предлог Одлуке о допуни Одлуке о Управи

Предлог одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки 2023


На 126. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 24.04.2023. године, донети су  следећи акти:
Тромесечни Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета 2023
Акт Већа-Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета ГО Звездара за период јануар март 2023.
Закључак којим се овлашћује председник Већа да донесе решења о ГО и плаћеном одсуству за 2023.
Решење о  јубиларној награди Оливери Јовановић


На 125. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 24.03.2023. године, донет је следећи акт:
Одлука, гасификација предлог
Акт Већа-Предлог одлуке о покретању поступка израде Програма гасификације на делу територије Градске општине  Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума


На 124. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 20.03.2023. године, донет је следећи акт:
Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине  Звездара за 2023. годину


На 123. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 17.03.2023. године, донети су следећи акти:
Извештај о реализацији плана јавног здравља за период 2021-2026., за активности реализоване у 2022
Мишљење савета за јавно здравље
Извештај о раду интересорне комисије за 2022
Предлог Комисије за имплементацију стратешког плана развоја ГО Звездара
Акт Већа-Извештај о реализацији Плана јавног здравља за територију Градске општине Звездара 2021 – 2026., за активности реализоване у 2022. години
Акт Већа-Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК)
Акт Већа-Предлог одлуkе о формирању Комисије за имплементацију Стратешког плана развоја Градске општине Звездара 2021-2024.


На 122. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 27.02.2023. године, донети су следећи акти:
Акт Већа-Извештај  о реалзацији Плана заштите  животне средине у 2022.
Акт Већа-Извештај о раду Одељења за  инспекцијске послове 2022.
Акт Већа-Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације 2022.
Акт Већа-Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације за 2022.
Акт Већа-Извештај о реализацији програма унапређења положаја избеглица, 2022.
Акт Већа-Извештај о реализацији Програма за младе у 2022 години
Акт Већа-Извештај о реализацији ЛАП за запошљавање у 2022.
Акт Већа-Извештај о реализацији Плана развоја кулутре  2022.
Акт Већа-Извештај-Социјална заштита за 2022.
Акт Већа-Утврђивање предлога Одлуке о обављању послова екстерне ревизије
Предлог извештаја о реализацији Акционог плана заштите животне средине
Предлог извештаја о раду инспекције у 2022
Предлог извештаја о раду Штаба у 2022 
Извештај о реализацији ЛАП за ромску популацију 1. део
Извештај о реализацији ЛАП за ромску популацију  2. део табеле
Предлог извештаја о реализацији програма за унапређење положаја избеглица
Нацрт Извештаја о реализациј програма за младе
Предлог извештаја о реализацији ЛАП ЗАПОШЉАВАЊА у 2022.
Мишљење Савета на предлог извештаја о реализацији плана развоја културе
Предлог извештаја о реализацији плана развоја  културе
Предлог извештаја  о реализацији програма социјалне заштите
Нацрт Одлуке о екстeрној ревизији


На 121. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 13.02.2023. године, донет је следећи акт:
Акт Већа-Предлог Oдлуке o измени и допуни Oдлуке о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске општине Звездара
Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели беби пакета


На 120. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 13.02.2023. године, донети су следећи акти:

Извештај поводом И з в е ш т а ј а o раду и  реализацији годишњег Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ за период 01.01. – 31.12.2022. године број 040 од 23.01.2023. године
Акт Већа-Предлог Решењa о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
Решење-353 135 22
Решење-353 11 22
Акт Већа-Предлог Решења о именовању Савета дечјег позоришног фестивала  „Позориште Звездариште“
Извештај о раду за 2022 СЦ Олимп и Одлука Наџорног одбора
Предлог решења о именовању Савета Позориште Звездариште
Предлог решења о измени Ресења  Штаб


На 119. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 26.01.2023. године, донет је следећи акт:

Коначна ранг листа крајњих корисника-соларни панели


На 118. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 23.01.2023. године, донет је следећи акт:

План јавних набавки за 2023. годину


На 117. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 30.12.2022. године, донети су следећи акти:

На 116. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 28.12.2022. године, донети су следећи акти:

Акт Већа-Предлог Програма на уређењу и одрзавању некатегорисаних путева…на подруцју ГО Звездара за 2023.
Акт Већа-Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању ВМЛ и ММл као посебно насељених места на подруцју ГО Звездара
Акт Већа-Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одржавању чистоће у посебно насељеним местима ГО Звездара – територија МЗ ВМЛ и ММЛ
Програм извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева
Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке
Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одржавању чистоће у посебно насељеним местима

На 115. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 27.12.2022. године, донети су следећи акти:


На 114. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 26.12.2022. године, донети су следећи акти:


На 113 седници Већа Градске општине Звездара одржаној 21.12.2022. године донети су следећи акти:

1.Измена плана јавних инвестиција 2023-2025 године.

2.Акт Већа-Измена плана јавних инвестиција 2023-2025 године.

3.Акт Већа-Предлог-кадровски план за 2023 годину.

4.Акт Већа-Извештај о раду Већа ГО Звездара за 2021 годину.

5.Закључак Већа поводом одлуке на НО Олимп у вези цена.

6.Измена плана јавних набавки за 2022 годину.

7. Одлука о ценама ЈП СЦ Олимп

8. Извештај о раду Већа ГО Звездара за 2021.

9.Нацрт кадровског плана


На 112. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 14.12.2022. године, донети су следећи акти:

1.Акт Већа-Информација о стању у оброазовно-васпитним установама на подручју ГО Звездара у школској 2021/22. години

2.Закључак о усвајању остварених циљева интегрисаног система менаџмента дефинисаних за рад Управе ГО Звездара за 2021. годину.

3.Закључак о усвајању циљева интегрисаног система менаџмента дефинисаних за рад Управе ГО Звездара и њихово спровођење по одељењима и службама за 2022. годину.

4.Информација о стању у образовно-васпитним установама


На 111. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 12.12.2022. године, донети су следећи акти:

Акт Већа-ПРЕДЛОГ Решења о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа  Спортски центар „Олимп – Звездара“

Акт Већа-ПРЕДЛОГ Решења о разрешењу  члана  Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар «Олимп – Звездара»

Акт Већа-ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2023.

Акт Већа-ПРЕДЛОГ Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара

Акт Већа-Мишљење већа

План рада Штаба за ванредне ситуације 2023

Предлог решења о измени Решења Штаб

СЦ ОЛИМП План и програм пословања за 2023

СЦ Олимп Одлука Надзорног одбора

Предлог за разрешење и  за именовање члана НО СЦ Олимп из реда запослених


На 110. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 08.12.2022. године, донет је следећи акт:


На 109. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 22.11.2022. године, донета су следећа акта:

1. Измена Пословника Већа Градске општине Звездара
2..Акт Већа којим се усваја Стратегија управљања ризицима 2022-2025.
3.Стратегија управљања ризицима 2022-2025. године