ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавност рада » Седнице Већа ГО Звездара

Седнице Већа ГО Звездара

На 122. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 27.02.2023. године, донети су следећи акти:
Извештај  о реалзацији Плана заштите  животне средине у 2022.
Извештај о раду Одељења за  инспекцијске послове 2022.
Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације 2022.
Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације за 2022.
Извештај о реализацији програма унапређења положаја избеглица, 2022.
Извештај о реализацији Програма за младе у 2022 години
Извештај о реализацији ЛАП за запошљавање у 2022.
Извештај о реализацији Плана развоја кулутре  2022.
Извештај-Социјална заштита за 2022.
Утврђивање предлога Одлуке о обављању послова екстерне ревизије


На 121. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 13.02.2023. године, донет је следећи акт:
Предлог Oдлуке o измени и допуни Oдлуке о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске општине Звездара


На 120. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 13.02.2023. године, донети су следећи акти:

Извештај поводом И з в е ш т а ј а o раду и  реализацији годишњег Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ за период 01.01. – 31.12.2022. године број 040 од 23.01.2023. године
Предлог Решењa о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
Решење-353 135 22
Решење-353 11 22
Предлог Решења о именовању Савета дечјег позоришног фестивала  „Позориште Звездариште“


На 119. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 26.01.2023. године, донет је следећи акт:

Коначна ранг листа крајњих корисника-соларни панели


На 118. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 23.01.2023. године, донет је следећи акт:

План јавних набавки за 2023. годину


На 117. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 30.12.2022. године, донети су следећи акти:

На 116. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 28.12.2022. године, донети су следећи акти:


На 115. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 27.12.2022. године, донети су следећи акти:


На 114. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 26.12.2022. године, донети су следећи акти:


На 113 седници Већа Градске општине Звездара одржаној 21.12.2022. године донети су следећи акти:

1.Измена плана јавних инвестиција 2023-2025 године.

2.Измена плана јавних инвестиција 2023-2025 године.

3.Предлог-кадровски план за 2023 годину.

4.Извештај о раду Већа ГО Звездара за 2021 годину.

5.Закључак Већа поводом одлуке на НО Олимп у вези цена.

6.Измена плана јавних набавки за 2022 годину.

 


На 112. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 14.12.2022. године, донети су следећи акти:

1.Информација о стању у оброазовно-васпитним установама на подручју ГО Звездара у школској 2021/22. години

2.Закључак о усвајању остварених циљева интегрисаног система менаџмента дефинисаних за рад Управе ГО Звездара за 2021. годину.

3.Закључак о усвајању циљева интегрисаног система менаџмента дефинисаних за рад Управе ГО Звездара и њихово спровођење по одељењима и службама за 2022. годину.


На 111. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 12.12.2022. године, донети су следећи акти:

ПРЕДЛОГ Решења о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа  Спортски центар „Олимп – Звездара“

ПРЕДЛОГ Решења о разрешењу  члана  Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар «Олимп – Звездара»

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2023.

ПРЕДЛОГ Решења о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара

Мишљење већа


На 110. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 08.12.2022. године, донет је следећи акт:

 

На 109. седници Већа Градске општине Звездара, одржаној 22.11.2022. године, донета су следећа акта:

1. Измена Пословника Већа Градске општине Звездара
2..Акт Већа којим се усваја Стратегија управљања ризицима 2022-2025.
3.Стратегија управљања ризицима 2022-2025. године