Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак  јавне набавке безалкохолних напитака.