Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је јавну набавку радова на инвестиционом одржавању дечијег игралишта у међублоковском парку између улица Војводе Богдана бр. 19-25, Јована Ћирилова и Војводе Бране.
 
 

Линк: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/213263