Огласи, тендери и конкурси

strelica

Посебни програми у области спорта 2020

Градскa општине Звездара објављује Jавни позив за подношење предлога посебних програма у области спорта на територији Градске општине Звездара за...

31.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за повратнике на Звездари, пројекат финансиран од стране ЕУ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања повратника (у даљем тексту: Комисија), формирана у...

30.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за доделу пакета грађевинског материјала за интерно расељена лица на Звездари, пројекат финансиран од стране ЕУ

Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица (у даљем тексту: Комисија),...

30.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни позив за услугу превоза особа са инвалидитетом са Звездаре

Комисија за превоз особа са инвалидитетом донела је Одлуку о расписивању годишњег јавног конкурса за коришћење бесплатног превоза особа са...

24.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова на текућем одржавању делова система за одвођење отпадних атмосферских вода

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку радова на текућем...

24.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка добара: штампачи

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку добара: штампачи...

17.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка радова по хитним интервенцијама у објектима основних школа на територији Градске општине Звездара

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности који за предмет има набавку  радова по...

17.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета ГО Звездара чија је реализација предвиђена у 2020. години

Председник Градске општине Звездара објављује Jавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање програма/пројеката у култури из буџета Градске...

17.01.2020.

ВИШЕ vise

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама

Градска општина Звездара упућује јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама....

16.01.2020.

ВИШЕ vise

Јавна набавка услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге физичко-техничког обезбеђења и...

14.01.2020.

ВИШЕ vise