На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације XI бр. 06-28/23 од 17.08.2023. године и решења Већа ГО Звездара ХI број 06–29/23 од 22.08.2023. године и Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара ХI број 06-42/23 од 26.10.2023. године Комисија за реализацију мера енергетске санације усваја седму допуњену

 

ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Листа привредних субјеката-контакт