На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације XI бр. 06-28/23 од 17.08.2023. године (у даљем тексту: Комисија) и решења Већа ГО Звездара ХI број 06–29/23 од 22.08.2023. године и Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара ХI  број 06-40/23 од 06.10.2023. године Комисија за реализацију мера енергетске санације усваја четврту допуњену ЛИСТУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА.

 

Листа привредних субјеката

Листа привредних субјеката-контакт