Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке добара: рачунарска опрема за потребе Канцеларије за младе Градске општине Звездара.

 

Јавни позив

 

Линк