Јавна набавку радовa на инвестиционом одржавању дечијег игралишта – улице Михаила Булгакова бр. 35-39, Миливоја Перовића бр. 4-10, Александра Белића бр. 19-25 и Љубише Миодраговића бр. 22-32 (јавна набавка бр. 26/2023).

 

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула je јавну набавку радовa на инвестиционом одржавању дечијег игралишта – улице Михаила Булгакова бр. 35-39, Миливоја Перовића бр. 4-10, Александра Белића бр. 19-25 и Љубише Миодраговића бр. 22-32

 

 

Јавни позив