У току је израда саобраћајне студије Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају по методологији ЕУ (ESRA) коју у име Секретаријата за саобраћај спроводи предузеће Модел 5 – Београд.

 

Студијом је планирано истраживање ставова учесника у саобраћају о безбедности саобраћаја за 2022. годину за град Београд, са циљем добијања података на основу којих ће се квалитетније усмеравати будуће превентивне активности ка различитим категоријама учесника у саобраћају (возачима, мотоциклистима и немоторизованим учесницима у саобраћају).

 

У склопу ове студије спроводе се анкете намењене учесницима у саобраћају за све општине на територији града Београда. Оnline анкетни упитник је постављен на сајт Секретаријата за саобраћај града Београда и београдских општина. Линк је: https://forms.gle/TeyRsXH3Mqjn5Pck6

 

Планрани период трајања интезивног анкетирања свих предвиђених учесника у саобраћају (по свим општинама у Београду), у складу са обимом и величином простора на коме се врши истраживање и опредељене величине узорка, је 30 дана.

 

Попуњавање анкетног обрасца неће одузети превише времена, а мишљене суграђана је значајно и допринеће изради квалитетне Студије чији је циљ већа безбедност учесника у саобраћају у свим општинама града Београда.

 

Анкету можете наћи на сајту ГО Звездара у рубрици Брзи линкови (на насловној страни сајта).