Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је четрнаесту седницу Скупштине за ЧЕТВРТАК, 08. септембар 2022. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлoжен је следећи

 

 

ДНЕВНИ РЕД

 

I РЕДОВАН ПОСТУПАК

 

  1. Доношење решења о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Звездара

 

  1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – јун 2022. године

 

  1. Предлог одлуке о измени одлуке о употреби имена, грба и заставе Градске општине Звездара

 

  1. Предлог одлуке о верификацији правилника о суфинансирању пројеката смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара

 

  1. Предлог одлуке о верификацији правилника о изменама и допунама правилника о суфинансирању пројеката смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији Градске општине Звездара

 

  1. Предлог решење о измени решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске оппштине Звездара

 

  1. Извештај о раду и реализацији годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ за период 01.01. – 30.06. 2022. године бр. 430 од 21.07.2022. године усвојен одлуком надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ бр. 443-3 од 27.07.2022. године

 

  1. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звздара за 2021. годину

 

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА