Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је десету седницу Скупштине за ПОНЕДЕЉАК, 27. децембар 2021. године са почетком у 10 сати, у одборничкој сали Скупштине Градске општине Звездара, Булевар краља Александра 77, на 1. спрату.

За ову седницу предлoжен је следећи

ДНЕВНИ РЕД 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

 1. Предлог Кадровског плана Градске општине Звездара за 2022. годину
 2. Предлог одлуке о оснивању Филмског фестивала ,,Звездарске отворене ноћи филмских авантура-ЗОНФА“
 3. Предлог одлуке о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске општине Звездара
 4. Предлог одлуке о буџету ГО Звездара за 2022. годину
 5. Предлог Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период 2021-2024. године.
 6. Предлог одлуке о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара
 7. Предлог одлуке о успостављању сарадње између Градске општине Звездара, Град Београд, Република Србија и града Nantong, Провинција Đangsu Народна република Кина
 8. Предлог плана јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021-2026.
 9. Предлог годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2022. годину
 10. План и програм пословања Јавног предузећа Спортски Центар „Олимп-Звездара“ за 2022. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2021. години број 565 од 22.11.2021. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп Звездара“ број 574-2 од 29.11.2021. године
 11. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01.-30.09.2021. године, број 511 од 15.10.2021. године
 12. Предлог програма рада Скупштине за 2022. годину

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 1. Предлог решења о именовању Савета Филмског фестивала ,,Звездарске отворене ноћи филмских авантура-ЗОНФА“
 1. Предлог решења о измени и допуни Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара
 2. Предлог решења о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
 1. Предлог решења о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара“

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА