Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је девету седницу Скупштине за ПЕТАК, 22. октобар 2021. године са почетком у 10 сати, у Театру „Вук“ – Велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлoжен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Звездара
  2. Предлог одлуке о допуни Пословника Скупштине Градске општине Звездара
  3. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2021. године
  4. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2021. годину
  5. Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2020/2021. години

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

  1. Предлог решења о именовању Општинског савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2021/22. годину
  2. Предлог решења Одељења за имовинско правне и стамбене послове Управе Градске општине Звездара којим се одбија захтев Универзитетске стамбене задруге ,,Блок 67“, Београд, за исправку  грешке у решењу Скупштине општине Звездара бр. 06-27 од 09.03.1989. године, као неоснован

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА