У организацији Екуменске хуманитарне организације (ЕХО), у Новом Саду је
од 30.6. до 2.7.2021. одржан Други консултативни састанак у оквиру пројекта
„Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 2019 – 2022″.
У име Градске општине Звездара састанку су присуствовали начелница
Одељења за друштвене делатности Весна Петровић Урошевић и саветник за
питања мањина и координатор Мобилног тима за инклузију Рома Синиша
Маринковић.
Пројекат Екуменске хуманитарне организације има за циљ да допринесе
процесу социјалне инклузије кроз унапређење животних услова сиромашних
ромских и других социјално угрожених породица, а спроводи се у десет
јединица локалних самоуправа у Србији.
Пројекат се реализује кроз три компоненте: становање, образовање и правна
подршка.
У области становања, у подстандардним насељима породицама ће се помоћи да
кроз поступак озакоњења обезбеде правну сигурност својих домова, као и да,
кроз приступ другим фондовима, унапреде стамбене услове.
У оквиру компоненте образовање, део пројектних активности има за циљ да
допринесе успешном спровођењу интеркултуралног образовања у одабраним
школама, као и подршку у раду са децом и младима из социјално угрожених
породица.
Значајан део активности у оквиру компоненте правна подршка усмерен је на
информисање припадника осетљивих заједница о правима на бесплатну правну
помоћ, као и подршку одабраним јединицама локалних самоуправа и
институцијама у унапређењу постојећих капацитета у пружању правне помоћи.
Као важан пропратни ефекат у спровођењу свих пројектних активности је
јачање институционалне вишесекторске сарадње и усмеравање пажње на
осетљиве заједнице у непосредном окружењу.
Првог и другог дана представљени су резултати планираних и реализованих
активности у општинама/градовима у протеклих годину дана, а трећи дан је
посвећен изради Плана за наредни период. План ће послужити као основ за
наставак реализације пројектних активности у оквиру компоненти: становање,
образовање и правна подршка.

Планирано је да се у Градској општини Звездара крајем августа 2021. са
представницима Екуменске хуманитарне организације одржи састанак у циљу
постизања договора и утврђивања методологије спровођења активности кроз
које би за 15 породица са наше општине били унапређени услови становања.
Пројекат се спроводи у 10 градова/општина у Србији: град Нови Сад, општине
Жабаљ, Смедеревска Паланка, Аранђеловац, Рашка, Пожега, ГО Звездара, ГО
Обреновац, градови Крагујевац и Шабац.