Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је  двадесет другу седницу Скупштине за ЧЕТВРТАК, 28. децембар 2023. године са почетком у 10 сати, у Театру „Вук”, мала сцена, Булевар краља Александра 77а.

 

За ову седницу предлажен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

I  РЕДОВАН ПОСТУПАК

 

  1. a/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за престанак мандата одборникукоји замењује одборника коме је престао мандат

 

б/ Извештај Административно-мандатне комисије са предлогом за потврђивање мандата одборнику који замењује одборника коме је престао мандат

 

  1. План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара” за 2024. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2023. години, број 643 од 16.11.2023. године усвојен одлуком Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара” број 665-2 од 28.11.2023.године

 

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА