Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је  двадесет  пету седницу Скупштине за СУБОТУ, 20. априла 2024. године са почетком у 13 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предложен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

РЕДОВАН ПОСТУПАК

 

  1. Предлог Одлуке о допуни програма Гасификације на делу територије Градске општине Звездара – насеља Велики Мокри Луг, Мали Мокри Луг, Зелено брдо, Миријево и Звездарска шума.

 

  1. Извештај о реализацији Програма за унапређење положаја Избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024 и о раду Савета за миграције у  Градској општини Звездара за период  Јануар – Децембара године.

 

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА