Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор заказао је двадесет пету седницу Скупштине за среду, 23. октобра 2019., са почетком у 10 сати, у одборничкој сали, Булевар краља Александра 77, на првом спрату.

 

За ову седницу је предложен следећи

 

Дневни  ред

 

И редован поступак

  1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар – септембар 2019. године

– материјал у прилогу

  1. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за
  2. годину

 

  1. предлог одлуке о управи градске општине звездара
  2. предлог одлуке о измени и допуни одлуке о пружању правне помоћи
  3. предлог одлуке о додели новогодишњих пакетића деци из социјално угрожених породица из буџета градске општине Звездара у 2019. години

 

 

ИИ скраћени поступак

 

  1. Предлог одлуке о измени одлуке о потврђивању мандата одборницима скупштине Градске општине Звездара
  2. предлог решења о измени решења о избору чланова већа Градске

општине Звездара

  1. предлог решења о измени решења о образовању административно

– мандатне комисије скупштине Градске општине Звездара

  1. предлог решења о измени решења о образовању сталних радних

теласкупштине Градске општине Звездара

 

ИИИ текућа питања

ИВ одборничка питања