Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је  двадесет трећу седницу Скупштине за ПОНЕДЕЉАК, 22. јануар 2024. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлажен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

РЕДОВАН ПОСТУПАК

 

  1. Предлог Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду подручје Градске општине Звездара

 

  1. Предлог Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за период 2024/ године

 

  1. Информација о стању у Образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2022/23. години

 

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА