Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је  двадесет прву седницу Скупштине за ПОНЕДЕЉАК, 13. новембар 2023. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлажен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

 

  1. Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине Звездара за период јануар-септембар 2023. године

 

  1. Извештај о раду и реализацији Плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ Београд, за период 01.01-30.09.2023. године број 594 од 19.10.2023. године, усвојен Одлуком надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ број 610-2 од 30.10.2023. године.

II СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

  1. Предлог Одлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова изборне Комисије Градске општине Звездара у сталном саставу.

 

  1. Предлог Решења о именовању општинског Савета родитеља Градске општине Звездара за школску 2023/2024. годину.

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА