Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је дванаесту седницу Скупштине за СРЕДУ, 20. априла 2022. године са почетком у 10 сати, у Театру „Вук”, велика сцена, Булевар краља Александра 77а.

 

За ову седницу предлoжен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

 

  1. Предлог одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за 2021. годину, са стањем на дан 31.12.2021. године.

 

  1. Предлог одлуке о усвајању годишњег Ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара“ у ликвидацији за период 01.01.2021.-31.12.2021. године

 

  1. Предлог програма извођења потребних радова на уређењу и одржавању некатегорисаних путева и уређењу саобраћајних површина у оквиру стамбених блокова на подручју Градске општине Звездара за 2022. годину

 

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

  1. Предлог решења о измени и допуни Решења o именовању Тима за праћење, извештавање и евалуацију Локалног акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023.

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА