Комисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 13.07.2023.године, донела је Закључак којим се Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за део блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија Крањчевића и Светомира Николајевића, Градска општина Звездара, упућује на рани јавни увид.

 

Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана биће изложен у згради Градске управе града Београда, у ул.27.марта бр.43-45 (у сутерену) у периоду од 31.07.2023.год. до 14.08.2023.год. сваког радног дана од 9.00-18.00 часова.

 

У току раног јавног увида  Елаборат за рани јавни увид  за потребе израде Плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs  , у рубрици „Градски огласи“.

 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда у  ул.27.марта бр.43-45 (у сутерену).

 

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у ул.Краљице Марије бр. 1, закључно са 14.08.2023.године.

 

Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана