Са циљем повезивања, јачања сарадње и унапређења општег положаја особа са инвалидитетом у локалној заједници и у свакодневном друштвеном животу, формирана је интерна Мрежа удружења чија су циљна група особе са инвалидитетом, преко које ће Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом настојати да, заједничким проактивним деловањем, допринесе реализацији виталних активности из њихових годишњих планова и програма рада, а све у сврху примереног и одрживог унапређења општег положаја особа са инвалидитетом у локалној заједници, њихове максимално могуће правне, здравствене и социјалне заштите.

 

У наредном периоду Градска општина Звездара и њена Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом ће организовати редовне периодичне радне састанке са представницима организација које су чланови ове интерне Мреже.

 

Све заинтересоване организације цивилног друштва из локалне заједнице се увек могу обратити Градској општини Звездара и њеној Канцеларији за помоћ особама са инвалидитетом и постати део ове  интерне МРЕЖЕ партнера и тиме се непосредно активно укључити у решавање актуелних питања и задовољавања свакодневних животних потреба и очекивања особа са инвалидитетом.