Настављајући са праксом стратешког планирања и реализације активности у овој области социјалне заштите за наредни период, Градска општина Звездара је 20. априла, у складу са Законом о планском систему, започела јавну расправу на документ Предлог Програма за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024.. године.

Јавна расправа је отворена до 4. маја у 15,00 часова. Сви заинтересовани појединци и правна лица која имају конкретне предлоге на предложени документ могу да учествују у јавној расправи путем попуњеног прописаног формулара и слањем својих предлога на мејл адресу: javna.rasprava@zvezdara.org.rs.

По закључењу јавне расправе, у року од пет дана, Радна група ће размотрити, прихватити или одбацити поднет материјал после чега ће Предлог Програма за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024. бити спреман за разматрање и усвајање на седници Скупштине.

Општина Звездара је током марта месеца започела процес израде предлога овог документа који су израдили чланови Радне групе, чији састав чине представници Општине: Мирослав Мариновић, Радмила Урошевић, Мирослав Лазић, Златко Петрин и Маја Малетић.

Израда овог планског документа реализује се у складу са Законом о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018), члан 32, према којем је предлагач дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страници, а ако је надлежни предлагач орган државне управе то обавештење се објављује и на порталу Е-управа, седам радних дана од почетка израде тог документа.

Закон о планском систему Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 30/2018) може се преузети:

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-planskom-sistemu-republike-srbije.html

Предлог Програма и формулар за учешће у јавној расправи можете погледати у продужетку:

Предлог

Образац

Извештај са јавне расправе