У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), председник Градске општине Звездара објављује Годишњи план расписивања јавних конкурса Градске општине Звездара у 2021. години.

Прилози:

Годишњи план расписивања јавних конкурса 2021.

Табела План конкурса за 2021. годину