У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), председник Градске општине Звездара објављује Годишњи план расписивања јавних конкурса Градске општине Звездара у 2021. години.

Прилози:

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa 2021.

Tabela Plan konkursa za 2021. godinu